Tez Adı: Bor Nitrürün Dozimetrik Özelliklerinin Lüminesans Tekniklerle İncelenerek Sağlık Fiziği Uygulamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 01/10/2021
Saat: 14:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Toplantı Salonu

Not: COVID-19 Pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacaktır.