Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Üniversite öğrencilerimizde küresel rekabetin önemli araçlarından biri olan patent konusunda farkındalık oluşturulması,
öğrencilerin buluş faaliyetlerine özendirilmesi ve patent bilgisinin stratejik bir araç olarak kullanımı konusunda bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla “Patentle
Türkiye-3.Üniversiteler Patent Yarışması” düzenleneceği hakkında adı geçen Kurum Başkanlığından alınan  yazı ile ekinin birer örneği ilişikte  sunulmuştur.