Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 16.12.2021 tarih ve 339493 sayılı yazısı ekinde gönderilen Üniversitemiz Senatosu’nun 16.11.2021 tarih ve 580/5252 sayılı kararı doğrultusunda,
2021-2022 eğitim-öğretim yılı Enstitümüz akademik takviminin güz yarıyılı lisansüstü öğrenci final sınavı not giriş başlama ve bitiş tarihleri ile bahar yarıyılı lisansüstü öğrenci kabul tarihlerinde değişiklik yapılmasının oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Akademik Takvimi