Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülen ve yükseköğretim sistemimize çeşitliliği getiren “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde; nitelikli bilgi üretmeyi teşvik etmek, doktoralı araştırmacı sayısını arttırmak, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve Türk üniversitelerinin görünürlüğünü arttırmanın hedeflendiği ve Başkanlıkça yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemizin
“Araştırma Üniversitesi” unvanı alması uygun görülmüştür.