Tez Adı:  ÇİZGİSEL VE DİSK BİÇİMLİ PRASEODİM-142(142Pr) BRAKİTERAPİ KAYNAKLARIN LaBr3: Ce VE HPGe DEDEKTÖRLERİ İLE AKTİVİTE KARAKTERİZASYONUNUN YAPILMASI VE ORGAN SPESİFİK FANTOMLAR ÜZERİNDE GAMA/BETA DOZ HIZI ORANLARININ HESAPLANMASI

Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: PROF.DR. HALUK YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 01/02/2022
Saat: 11:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Not: COVID-19 Pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacaktır.