Tez Adı: Brakiterapi Amaçlı Üretilen 142Pr Beta Kaynağı Kullanılarak Prostat Grubu Fantomda Üzerinde Komşu Yapıların (Rektum +Mesane) Alabileceği Dozların Plastik Sintilatör Dozimetri Tekniği ile Belirlenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik
Danışmanı: PROF.DR. HALUK YÜCEL
Programı: Yüksek Lisans
Tarih: 04/02/2022
Saat: 15:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Not: COVID-19 Pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacaktır.