Latin Amerika ülkelerinin temsil edildiği ve 29 ülkenin ortak olarak yer aldığı Avrupa Birliği-Latin Amerika ve Karayipler Bilim ve İnovasyonda İşbirliği Platformu (EU-CELAC) kapsamında açılan çağrıya aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.