Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından 14 Mart – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 12.’si düzenlenecek olan “Korsanla Mücadele Amaçlı Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması” hakkında adı geçen Meslek Birliğinden alınan 11.02.2022 tarih ve 511 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.