Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 29.03.2022 tarih ve E-95916564-720-23451 sayılı yazı ekinin bir örneği ilişikte sunulmuştur.