Tez Adı:  ANTROPOMORFİK YETİŞKİN BAŞ-BOYUN FANTOMU GELİŞTİRİLMESİ, DOZ DAĞILIMLARININ PLASTİK SİNTİLATÖR DOZİMETRE TEKNİĞİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE MONTE CARLO SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE HESAPLANAN SONUÇLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans/ Medikal Fizik Anabilim Dalı
Tarih: 28 / 07/2022
Saat: 10:30
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü