Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 02.08.2022 tarih ve E-95916564-720-54786 sayılı yazısı ekte sunulmuştur.