Tez Adı:  Al2O3 Lüminesans Dozimetrelerin Tanısal Radyoloji Enerji Aralığında Dozimetrik Özelliklerinin İncelenmesi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER

Programı: Yüksek Lisans/ Medikal Fizik Anabilim Dalı
Tarih: 05 / 09/2022
Saat: 10:00
Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü