7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgi “a” yazımızla bildirilmişti.
Söz konusu usul ve esaslarda yapılan değişiklikler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 29.09.2022 tarih ve E-75850160-312-70005 sayılı yazı ile eki ilişikte gönderilmiştir.