Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında “Kadın Destek Uygulamasının (KADES)” yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 12/10/2022 tarih ve 74294 sayılı yazı ile eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmektedir. Bilgilerini ve anılan yazı uyarınca gereğini saygılarımla rica ederim.