A.Ü. Lisansüstü Programlarına Başvuru için ALES Puanı Güncellemesi Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 14 Nisan 2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. ve 2.maddeleri gereğince, Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde  uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurularında ALES puanı olarak 70 puan almış kabul edilmeleri hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 02/06/2020 tarih ve 557/4949 sayılı Karar örneği ilişikte sunulmuştur.

Uzmanlıklarda_ALES_Puanı

About İbrahim Demirel

Nükleer Bilimler Enstitüsü Web Sayfası Yöneticisi