Ankara Üniversitesi Doktora Programlarındaki Derslerin AKTS Kredilerinin Belirlenmesi Hakkında

Detaylı Bilgi bağlantıdaki çizelge ve alt metinde mevcuttur.

DOKTORA AKTS

Not: (1) En az 10 dersin alınması (70 AKTS),

(2) Doktora derslerinin alınan derslerin en az yarısını kapsaması,

(3) 2. dönemden itibaren Uzmanlık Alan Dersinin kodlanması zorunludur.