Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Öğrenci Alınacaktır

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Program Kontenjanları

Medikal Fizik Doktora ve Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programları Ön Kayıt Başvuru Koşulları

İngilizce Sağlık Fiziği (Health Physics) Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulları

Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Programı Ön Kayıt Başvuru Koşulları

NOT: Başvuru evraklarının online başvuru süresi içerisinde; eksiksiz, onaylı ve imzalı olarak Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine şahsen ya da posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.