Asena Yalçın Doktora Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Radyografide Sistem Performansının Monte Carlo ve Deneysel Teknikler Kullanılarak Saptanması

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Doktora Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Doktora

Tarih: 14/01/2020

Saat: 11:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi