Ayfer TEMÜR Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Mide Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi ve Volumetrik Ark Terapi Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ

Eş-Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 10/11/2017

Saat: 14:30

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi