Aytaç BARIŞ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Grafit Katkılı Kurşun Kalemlerin Geriye Dönük Dozimetre Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Niyazi MERİÇ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 24/12/2013

Saat: 11:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Konferans Salonu 1