Aytaç BARIŞ

 Nükleer Bilimler Enstitüsü

 Tandoğan Yerleşkesi  06100 Ankara/ Türkiye

Doğum Tarihi:27.06.1980
Doğum Yeri: ELAZIĞ

Tel: +90 312 212 85 77 / 2717
Fax: +90 312 215 33 07
e-mail: aytac.baris.nbe@gmail.com

 

Eğitim:2010 – Halen   Yüksek lisans, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler   Enstitüsü, Ankara

2008   Lisans, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi   Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara

Yüksek Lisans Tez Konusu: Grafit Katkılı Kurşun Kalemlerin Geriye Dönük (Retrospektif) Dozimetre Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi.

Çalışma Konuları:
Medikal Fizik, Retrospektif Dozimetri, Bireysel Dozimetri, Radyasyon Dedektörlerinin Kalibrasyonu, Radyasyondan Korunma.