Aziz SAFİ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Epoksi Esaslı Doku Eşdeğeri Fantomların Pediatrik Radyolojide Uygunluğunun İncelenmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 24/06/2019

Saat: 15:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü