2014-2015 BAHAR DÖNEMİ AÇILAN
YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

101537 Radyasyon Fiziği (Zorunlu) Doç.Dr. Niyazi MERİÇ
101517 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab. (Zorunlu) Prof.Dr. Haluk YÜCEL
101538 Radyasyondan Korunma (Zorunlu) Prof.Dr. Haluk YÜCEL
101514 Nükleer Analiz Teknikleri Prof.Dr. Haluk YÜCEL
101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Lab. Prof.Dr. Haluk YÜCEL
101536 İleri Nükleer Fizik Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
101546 Görüntüleme Teknikleri II Doç.Dr.Turan OLĞAR
101550 Uygulamalı Görüntüleme Teknikleri II Doç.Dr.Turan OLĞAR
101526 Sinyal İşleme Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Özlem BİRGÜL
101509 MATLAB ile Görüntü İşleme Yrd.Doç.Dr.Özlem BİRGÜL
101531 Radyokimya Yrd.Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme II Prof.Dr. Ali YAMAN
101511 Retrospektif Dozimetri Dr. George POLYMERİS
101512 Retrospektif Dozimetri Uygulamaları Dr. George POLYMERİS
101508 Medikal Görüntülemede Temel Tıp Doç. Dr. Bengül GÜNALP

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ AÇILAN
DOKTORA DERSLERİ

102526 Radyasyondan Korunma Fiziği ve Zırhlama Prof.Dr. Haluk YÜCEL
102510 İleri Radyasyon Dedeksiyon Laboratuvarı Prof.Dr. Haluk YÜCEL
102513 Medikal Fizikte Matematiksel Yönetmeler I Yrd. Doç. Dr. Refik TURHAN
102518 Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) Spektroskopisi ve Uygulamaları Dr. George POLYMERİS
102519 Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuvarı Dr. George POLYMERİS

2014-2015-bahar-dönemi-ders-programı

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Laboratuvar ve Derslerde Görevlendirilen Araştırma Görevlisi, Uzman ve Teknik Kadro

101537 Radyasyon Fiziği Uzm. Eren ŞAHİNER
101517 Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab. Araş. Gör. Esra UYAR-Araş.Gör. Şölen ÇUBUKCU
Uzm.Asena YALÇIN-Kimyager Rufiyet GÜVEN
101523 Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Lab Araş.Gör.Esra UYAR-Kimyager Rufiyet GÜVEN
102510 İleri Radyasyon Dedeksiyon Lab. Araş. Gör. Esra UYAR-Araş.Gör. Şölen ÇUBUKCU
101550 Uygulamalı Görüntüleme Teknikleri II Uzm.Asena YALÇIN-Araş.Gör.Şölen ÇUBUKCU
101512 Retrospektif Dozimetri Uygulamaları Uzm.Şule Keleş-Araş.Gör.Engin AŞLAR-Uzm.Eren ŞAHİNER
102518 Elektron Paramagnetik Rezonans(EPR) Spektroskopisi ve Uygulamaları Uzm.Şule Keleş-Araş.Gör.Engin AŞLAR
102518 Elektron Paramagnetik Rezonans(EPR) Spektroskopisi ve Uygulamaları Lab. Uzm.Şule Keleş-Araş.Gör.Engin AŞLAR
101531 Radyokimya Kimyager Rufiyet GÜVEN