Betül YAMAN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Etkin Doz ve Görüntü Kalitesinin Hastaya Spesifik Olarak Belirlenmesi ve Diagnostik Referans Doz Seviyeleri ile Karşılaştırılması

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı/ Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Özlem BİRGÜL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 20/08/2015

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu