Burcu GERÇEK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı:  Radyoterapide Kullanılan Karbon Fiber Masanın Dozimetrik Etkileri

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ

Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 22/12/2017

Saat: 15:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi