Burcu Tuğba GÜL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Binalarda Radon Gazı Konsantrasyonunun Ölçümü

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 07/08/2019

Saat: 10:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi