Demet ERGÜN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Meme Kanseri Radyoterapisinde Tld Ölçümleri Ve Plan Verileri Karşılaştırılarak Solunum Hareketlerinin Cilt Dozu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ

Eş Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Süheyla A. ARSLAN 

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 20/03/2018

Saat: 15:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi