Devam Eden Tezler

DOKTORA

  Adı Soyadı: İsmail FINDIKLI
Tez Konusu: 
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Adı Soyadı: Gizem GEDİK
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Senem ZÜMRÜT
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Esil ÜNCÜER KARA
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
  Adı Soyadı: Emin YELTEPE 
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı:Yasemin KAVAS
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Aytunç ATEŞ
 
serdar şahin
Adı Soyadı: Serdar ŞAHİN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Adı Soyadı: Tuğçe GÜRDAL
Tez Konusu:
Danışmanı:
Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 aslı

Adı Soyadı: Aslı BOZKURT
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Eş Danışman:  Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ

sümeyracan Adı Soyadı: Sümeyra CAN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Didem KARAÇETİN
 hayati gökmen Adı Soyadı: Hayati GÖKMEN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Alptuğ Özer YÜKSEL
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 8-4797 Engin Aşlar

Adı Soyadı: Engin AŞLAR
Tez Konusu:Dozimetrik Malzemelerin TL ve ESR Korelasyonu
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS
 
Adı Soyadı: Şule KAYA KELEŞ
Tez Konusu: Sentetik ve Doğal Kuvars Örneklerinde Isıtma, Işınlama ve Ağartma İşlemlerinin Lüminesans ve EPR Sinyallerine Etkisinin İncelenmesi 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 akurt1
Adı Soyadı: Asena KURT YALÇIN
Tez Konusu: Dijital Radyografide Sistem Performansının Monte Carlo ve Deneysel teknikler Kullanılarak Saptanması
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 kduruer

Adı Soyadı: Kerem DURUER
Tez Konusu:
Yüksek Doz Hızlı Praseodim-142 Brakiterapi Kaynağın Reaktörde Üretilmesi ve Seçilen Hedef Organlara Özgü Fantomlarda Uygulanabilirliğinin Dozimetri Teknikleri ile İncelenmesi
Danışmanı: 
Prof. Dr. Haluk YÜCEL

 

YÜKSEK LİSANS

 

 
Adı Soyadı: Tuğçe KAVALCI
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Gül Bayramiye ÖZMEN
Tez Konusu:
Danışmanı:

Adı Soyadı: Merve Aze DİRİK
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Akay ABACIGİL
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
 
Adı Soyadı: Can GÜNEŞ
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Perihan Ayça ELİDEMİR
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Şenol DEMİRBİLEK
Tez Konusu:
Danışmanı:

Adı Soyadı: Neslihan Ceren KAPLAN
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Ebru YILDIZ KIVRAK
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
Adı Soyadı: Ayşe DOKUZ HATİPOĞLU
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Emrah AKŞİT
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Merve KAYAN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Çağan Hakan ÖZTOPRAK
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
 
Adı Soyadı: Burak PERÇİNLER
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
Adı Soyadı: Tuğçe SARI
Tez Konusu: Radyolojik Güvenlik Amaçlı Kullanım için NaI(TI) Dedektörlü Gama Spektroskopi Tekniğinin Yerden Taramayla Radyoizotop Tanımlanması ve Doz Hızı Ölçümlerine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Selin SAATÇİ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Ömer Faruk ELÇİM
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Avni AKSOY 
 
Adı Soyadı: Mehmet Refik TOPTANCI 
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
Adı Soyadı: Alper BAŞ
Tez Konusu: Ortapedide Kullanılan İmplant Malzemelerden Saçılan Radyasyon Dozununun Hesaplanması
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ  
 
Adı Soyadı: Faruk BAYKUT
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Musa AY
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Sultan ULAĞ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
 
Adı Soyadı: Hasan Kerem UZUN
Tez Konusu:Dijital Meme Tomosentezi ve Dijital Momografide Ortalama Glandüler Doku Dozunun Karşılaştırılması
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Melis YILDIZ
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Tuğba ÇELİK
Tez Konusu: Farklı Dijital Radyografi Sistemlerinin Kontrast-Ayrıntı Dedeksiyonu ve Dedeksiyon Kuantum Etkinliği (DQE) Açısından Karşılaştırılması
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Duygu YAVUZ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin BORA
 
Adı Soyadı: Süleyman ÖVÜÇ
Tez Konusu: Beylikova-Sivrihisar Nadir Toprak Elementleri Kompleks Cevher Sahasında Uranyum, Toryum ve Potasyum Aktivitelerinin Ölçülmesi ve Madencilerin Alabileceği Doz Oranlarının Hesaplanması
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Selen NİĞDELİOĞLU
Tez Konusu: Danışmanı: Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER
Adı Soyadı: Nuri ÖZTÜRK
Tez Konusu: Enine Demet Faz Uzayı Ölçüm Düzeneği Tasarımı ve Testi
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Avni AKSOY
 
Adı Soyadı:Burcu Tuğba GÜL
Tez Konusu: Binalarda Radon Gazı Konstantrasyonunun Ölçümü
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ  
Adı Soyadı: Fatma ÇAĞLIDABAKGİL
Tez Konusu: IAEA TRS 277 ve TRS 398 Protokollerinin Karşılaştırılması ve Radyoterapi Işınlamalarında Kullanılan Co-60 ve LİNAC Radyasyon Kaliteleri İçin Su Fantomu ve Katı Fantom Arasında Transfer Faktörünün Belirlenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Adı Soyadı:Miray BAŞDOĞAN
Tez Konusu: TL, OSL ve EPR ile Çeşitli Luminesans Dozimetrik Malzemelerde Gama Doz Hızı Etkilerinin Belirlenmesi
Danışmanı: Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
  Adı Soyadı: Faruk  ARSLAN
Tez Konusu: 
Danışmanı: Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
Eş Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ
  Adı Soyadı: Yücel Özer ÖZKÖK
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
 mine özgür
Adı Soyadı: Mine ÖZGÜR
Tez Konusu: Sahada (in-situ)Gama Spektrometrik Aktivite Ölçümü İçin HPGe Dedektörün 238U, 232Th ve 40K İçeren Özel Bloklar Kullanılarak Kalibrasyonunun Yapılması ve Saha Ölçümüne Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 selime coşkun Adı Soyadı: Selime COŞKUN
Tez Konusu: BeO, OSL ve LiF Dozimetrelerin Radyoterapi Uygulamalarında Kullanımı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ