Devam Eden Tezler

DOKTORA

Adı Soyadı: Miray BAŞDOĞAN
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
Adı Soyadı: Sefer BALCI
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
Adı Soyadı: İbrahim DEMİREL
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Nafiye KAPLAN ERGİN
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Adı Soyadı: YASİN ERGİN
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
okanşar Adı Soyadı: OKAN ŞAR
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
34175036076 Adı Soyadı: Olgu GÜVENÇ
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
ayda nasib Adı Soyadı: Ayda NASİB
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
Adı Soyadı: Şemsi Gül DEMİR
Tez Konusu: 
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
  Adı Soyadı: İsmail FINDIKLI
Tez Konusu: 
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Adı Soyadı: Gizem GEDİK
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Senem ZÜMRÜT
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Esil ÜNCÜER KARA
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
  Adı Soyadı: Emin YELTEPE 
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı:Yasemin KAVAS
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Aytunç ATEŞ
 
serdar şahin
Adı Soyadı: Serdar ŞAHİN
Tez Konusu:Akciğer Kanserli Olgularda Stereotaktik Ablatif Beden Radyoterapisi Kalite Kontrolleri için Hastaya Özgü Tümör ve Solunum İzlemi Fantomu Tasarımı
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
Adı Soyadı: Tuğçe GÜRDAL
Tez Konusu: ZnS(Ag) Temelli Nötron Algılamanın İncelenmesi, Dedektör Benzitimi, Tasarımı ve Aktif Bir Nötron Dedektör Sisteminin Geliştirilmes
Danışmanı:
Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 aslı

Adı Soyadı: Aslı BOZKURT
Tez Konusu: Hegzagonal Bor Nitrürün (h-BN) İmplant Malzemesi Olarak Kullanıldığında Radyoterapide Doz Dağılımına Etkisinin Araştırılması
Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL

Eş Danışman:  Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ

sümeyracan Adı Soyadı: Sümeyra CAN
Tez Konusu: Radyoterapide Monte Carlo Doz Hesaplama Algoritmasının Geliştirilmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Didem KARAÇETİN
 
Adı Soyadı: Şule KAYA KELEŞ
Tez Konusu: Sentetik ve Doğal Kuvars Örneklerinde Isıtma, Işınlama ve Ağartma İşlemlerinin Lüminesans ve EPR Sinyallerine Etkisinin İncelenmesi 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 kduruer

Adı Soyadı: Kerem DURUER
Tez Konusu:
Yüksek Doz Hızlı Praseodim-142 Brakiterapi Kaynağın Reaktörde Üretilmesi ve Seçilen Hedef Organlara Özgü Fantomlarda Uygulanabilirliğinin Dozimetri Teknikleri ile İncelenmesi
Danışmanı: 
Prof. Dr. Haluk YÜCEL

 

YÜKSEK LİSANS

Adı Soyadı: Gökberk ÜNAL
Tez Konusu:
Danışmanı: 
Adı Soyadı: Ayşen BARUT
Tez Konusu:
Danışmanı: 
Adı Soyadı: Sinem ARIMAN  
Tez Konusu:
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Osman UYGUN
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
  Adı Soyadı: Dilruba BABÜROĞLU
Tez Konusu:
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Jalil PAZHUHİSH
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
  Adı Soyadı: Ayşenur ERAVCI
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
  Adı Soyadı: Tuğçe KAVALCI
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Gül Bayramiye ÖZMEN
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
Adı Soyadı: Merve Aze DİRİK
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Akay ABACIGİL
Tez Konusu: Mamagrofi sistemlerinde Farklı Tipte Meme Fantomları Kullanılarak Ortalama Glandüler Dozun Lüminesans Dozimetrelerle Değerlendirilmesi ve Okuma Parametrelerinin Belirlenmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
  Adı Soyadı: Can GÜNEŞ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Perihan Ayça ELİDEMİR
Tez Konusu:
Danışmanı:Prof. Dr. Serap AKYÜREKEş Danışman: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
  Adı Soyadı: Şenol DEMİRBİLEK
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
  Adı Soyadı: Ebru YILDIZ KIVRAK
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
  Adı Soyadı: Ayşe DOKUZ HATİPOĞLU
Tez Konusu: Nükleer Güç Santrallerinde Meydana Gelebilecek Acil Durumlarda Halkın Maruz Kalabileceği Radyasyon Dozlarının Atmosferik Dağılım Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER
  Adı Soyadı: Emrah AKŞİT
Tez Konusu: Dijital Radyolojide Farklı X-Işın Tüp Voltajı ve Ek Filtre Kalınlığının Radyasyon Dozuna ve Görüntü Kalitesine Etkisi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
  Adı Soyadı: Merve KAYAN
Tez Konusu: PLA Malzemeden Yapılmış Göz Fantomunda Radyokromik Film Dozimetri Tekniği Kullanarak 142Pr Beta Doz Dağılımın İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Çağan Hakan ÖZTOPRAK
Tez Konusu: Bor Nitrürün Dozimetrik Özelliklerinin Lüminesans ve Elektron Paramanyetik Rezonans Teknikleriyle incelenerek Sağlık Fiziği Uygulamalarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Özgür ÇAKAL
  Adı Soyadı: Burak PERÇİNLER
Tez Konusu: Radyoterapide Farklı Materyallerden Saçılan Radyasyon Dozunun Monte Carlo Yöntemiyle Hesaplanması
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
  Adı Soyadı: Tuğçe SARI
Tez Konusu: Radyolojik Güvenlik Amaçlı Kullanım için NaI(TI) Dedektörlü Gama Spektroskopi Tekniğinin Yerden Taramayla Radyoizotop Tanımlanması ve Doz Hızı Ölçümlerine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Selin SAATÇİ
Tez Konusu:LaBr3(Ce) Sintilasyon Dedektörleri ile Elde Edilen Gamma-Spektrumlarından Radyoizotop Tanımlanması İçin Bayesian Yöntemi İle Bir Algoritma Geliştirilmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Ömer Faruk ELÇİM
Tez Konusu: Düşük Pik ve Düşük Tekrarlama Oranlı Elektron Demetleri için Akım Ölçüm Düzeneğinin Geliştirilmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Avni AKSOY 
  Adı Soyadı: Mehmet Refik TOPTANCI 
Tez Konusu: Geriye dönük (retrospektif) dozimetri çalışmaları: Termolüminesans tekniği kullanılarak Milas Beçin Bey Hamamından alınan örneklerdeki eşdeğer dozun ve yıllık doz hızının belirlenmesi

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

  Adı Soyadı: Alper BAŞ
Tez Konusu: Ortapedide Kullanılan İmplant Malzemelerden Saçılan Radyasyon Dozununun Hesaplanması
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ  
  Adı Soyadı: Melis YILDIZ
Tez Konusu: Standart Medikal X-ışını İncelemeleri için Hasta Dozlarının Ölçülmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
Adı Soyadı: Selen NİĞDELİOĞLU
Tez Konusu: Danışmanı: Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER
Adı Soyadı: Nuri ÖZTÜRK
Tez Konusu: Enine Demet Faz Uzayı Ölçüm Düzeneği Tasarımı ve Testi
Danışmanı:  Doç. Dr. Avni AKSOY