Devam Eden Tezler

DOKTORA

  Adı Soyadı: İsmail FINDIKLI
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Esil ÜNCÜER KARA
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Emin YELTEPE 
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Cansu AKBAY
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı:Yasemin KAVAS
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Aytunç ATEŞ
 
serdar şahin
Adı Soyadı: Serdar ŞAHİN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Adı Soyadı: Tuğçe GÜRDAL
Tez Konusu:
Danışmanı:
 aslı Adı Soyadı: Aslı BOZKURT
Tez Konusu:
Danışmanı:
sümeyracan Adı Soyadı: Sümeyra CAN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Didem KARAÇETİN
 hayati gökmen Adı Soyadı: Hayati GÖKMEN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Alptuğ Özer YÜKSEL
Tez Konusu:
Danışmanı:
 8-4797 Engin Aşlar

Adı Soyadı: Engin AŞLAR
Tez Konusu:Dozimetrik Malzemelerin TL ve ESR Korelasyonu
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. POLYMERIS
 
Adı Soyadı: Şule KAYA KELEŞ
Tez Konusu: Sentetik ve Doğal Kuvars Örneklerinde Isıtma, Işınlama ve Ağartma İşlemlerinin Lüminesans ve EPR Sinyallerine Etkisinin İncelenmesi 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 esra-hoca

Adı Soyadı: Esra UYAR
Tez Konusu: Yaklaşık Doku Eşdeğeri Farklı Malzemelerden Yeni Üç Boyutlu Bolus Geliştirilmesi ve Meme Organında Yüzey Dozuna Etkisinin Mosfet ve Radyokromik Film Dozimetrik Yöntemlerle İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 akurt1
Adı Soyadı: Asena KURT YALÇIN
Tez Konusu: Dijital Radyografide Sistem Performansının Monte Carlo ve Deneysel teknikler Kullanılarak Saptanması
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 kduruer

Adı Soyadı: Kerem DURUER
Tez Konusu:
Yüksek Doz Hızlı Praseodim-142 Brakiterapi Kaynağın Reaktörde Üretilmesi ve Seçilen Hedef Organlara Özgü Fantomlarda Uygulanabilirliğinin Dozimetri Teknikleri ile İncelenmesi
Danışmanı: 
Prof. Dr. Haluk YÜCEL

 

YÜKSEK LİSANS

 

 
Adı Soyadı: Ayşe DOKUZ HATİPOĞLU
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Emrah AKŞİT
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Merve KAYAN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Çağan Hakan ÖZTOPRAK
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Burak PERÇİNLER
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
Adı Soyadı: Tuğçe SARI
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Şenol ŞEN
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Selin SAATÇİ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Seda YILMAZ
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Ömer Faruk ELÇİM
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Avni AKSOY 
 
Adı Soyadı: Mehmet Refik TOPTANCI 
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
Adı Soyadı: Alper BAŞ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ  
 
Adı Soyadı: Ahmet BAŞARAN
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Faruk BAYKUT
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Musa AY
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Sultan ULAĞ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
 
Adı Soyadı: Hasan Kerem UZUN
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Onur ERDEM
Tez Konusu: Djital Anjiyografi Sisteminde Farklı Anjiyografik İncelemeler için Hasta ve Çalışan Dozlarının Belirlenmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Melis YILDIZ
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Hümayra GÜR
Tez Konusu:Doğal ve Yapay Lüminesans Materyallerinden Elde Edilen Termal Asistan Optik Uyarımlı Lüminesans(TA-OSL) Sinyallerinin Retrospektif Dozimetri Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Yaş Tayini ve Sağlık Fiziği Uygulamları
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
Adı Soyadı: Sefer BALCI
Tez Konusu: 235U Zenginlik Tayininde Eş-Eksenli Grid Elektrotlu CdZnTe Detektörlerin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Maskelenmiş Uranyum Gama Spektrumlarının Çözümlenmesi İçin Algoritma Geliştirilmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Tuğba ÇELİK
Tez Konusu:
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 
Adı Soyadı: Duygu YAVUZ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Hüseyin BORA
 
Adı Soyadı: İbrahim DEMİREL
Tez Konusu: Mamografik, Tanısal ve Endüstriyel X ve Gama Enerji Aralıklarında Kullanım İçin Epoksi Matrise Yüksek Z’li Kimyasal Toz Katkılanarak Yeni Bir Zırh Malzemesi Geliştirilmesi ve Foton Zayıflatma Özelliklerinin Standart Demet Kalitelerinde İyon Odası Yöntemiyle Belirlenmesi
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Süleyman ÖVÜÇ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
Adı Soyadı: Selen NİĞDELİOĞLU
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER
Adı Soyadı: Nuri ÖZTÜRK
Tez Konusu: Enine Demet Faz Uzayı Ölçüm Düzeneği Tasarımı ve Testi
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Avni AKSOY
Adı Soyadı:Denizhan ERENLER
Tez Konusu: Tarla için Yüksek Güçlü Elektron Demet Durdurucusunun Fiziği ve Tasarımı

Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Avni AKSOY
 
Adı Soyadı: Arzu SÖNMEZ
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı:Burcu Tuğba GÜL
Tez Konusu: Binalarda Radon Gazı Konstantrasyonunun Ölçümü
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ  

Adı Soyadı: Erdi GÜNAY
Tez Konusu:Glioblastom tanılı Hastalarda IMRT ve VMAT Tekniği Kullanarak Eşzamanlı ve Ardışık Boost Radyoterapisinin Dozimetrik Karşılaştarılması
Danışmanı: Prof.Dr.Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç.Dr.Petek ERPOLAT
Adı Soyadı: Fatma ÇAĞLIDABAKGİL
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Adı Soyadı:Demet ERGÜN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
Eş Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Süheyla AYTAÇ ARSLAN
Adı Soyadı:Miray BAŞDOĞAN
Tez Konusu: TL, OSL ve EPR ile Çeşitli Luminesans Dozimetrik Malzemelerde Gama Doz Hızı Etkilerinin Belirlenmesi
Danışmanı: Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
Adı Soyadı:H.Betül  Yasatekin ÖZEN
Tez Konusu: Elektrostatik Sıkıştırmalı Füzyon Reaktörünün Zırhlanması ve Nötron Ölçümleri
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
Adı Soyadı:Elçin İlke OKUR
Tez Konusu: Baş ve Boyun Işınlamasında, Termoplastik Maskenin Cilt Dozuna Etkisi
Danışmanı: Prof. Dr. Şaban Gökçe ÇAKIR
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Gaye Ö. ÇAKAL
  Adı Soyadı: Aziz SAFİ
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Faruk  ARSLAN
Tez Konusu: 
Danışmanı: Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
Eş Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe HİÇSÖNMEZ
  Adı Soyadı: Yücel Özer ÖZKÖK
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Seval CİBİCELİ
Tez Konusu: Mastektomi Sonrası Radyoterapi Alan Hastalarda Geçici Doku Genişletici ve Meme İmplantının Doz Dağılımı Üzerine Etkisi
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç. Dr. Petek ERPOLAT
 okanşar
Adı Soyadı: Okan ŞAR
Tez Konusu: Spinal İmplantlı Hastaların Konvansiyonel ve Seterotaktik Radyoterapi Tedavilerinde İmplantın Doz Dağılıma Etkisinin Polimer Jel Tabanlı 3 Boyutlu Dozimetri ile İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa CENGİZ
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 oğuz akduman Adı Soyadı: Oğuz AKDUMAN
Tez Konusu: Tekli Element Standardı ve Çoklu Element Standardı Kullanılarak EDXRF Temel Parametreler Yönteminin Toz ve Metalik Formdaki Bazı Numunelerin Kantitatif Element Analizine Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 mine özgür
Adı Soyadı: Mine ÖZGÜR
Tez Konusu: Sahada (in-situ)Gama Spektrometrik Aktivite Ölçümü İçin HPGe Dedektörün 238U, 232Th ve 40K İçeren Özel Bloklar Kullanılarak Kalibrasyonunun Yapılması ve Saha Ölçümüne Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 selime coşkun Adı Soyadı: Selime COŞKUN
Tez Konusu: BeO, OSL ve LiF Dozimetrelerin Radyoterapi Uygulamalarında Kullanımı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ