Devam Eden Tezler

DOKTORA

 sezenlimon Adı Soyadı: Sezen LİMON
Tez Konusu: 
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye Ö.ÇAKAL
  Adı Soyadı: Cansu AKBAY
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı:Yasemin KAVAS
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
serdar şahin
Adı Soyadı: Serdar ŞAHİN
Tez Konusu:
Danışmanı:
Adı Soyadı: Tuğçe GÜRDAL
Tez Konusu:
Danışmanı:
 aslı Adı Soyadı: Aslı BOZKURT
Tez Konusu:
Danışmanı:
sümeyracan Adı Soyadı: Sümeyra CAN
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 yauncu Adı Soyadı: Yiğit Ali ÜNCÜ
Tez Konusu:
Danışmanı:  
 hayati gökmen Adı Soyadı: Hayati GÖKMEN
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 asuman kolbaşı
Adı Soyadı: Asuman KOLBAŞI
Tez Konusu:
Danışmanı:
 emre

Adı Soyadı: Emre GÜLLÜOĞLU
Tez Konusu:
Danışmanı:
 
Adı Soyadı: Alptuğ Özer YÜKSEL
Tez Konusu:
Danışmanı:
 8-4797 Engin Aşlar

Adı Soyadı: Engin AŞLAR
Tez Konusu:Dozimetrik Malzemelerin TL ve ESR Korelasyonu
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi Meriç
Eş Danışmanı: Dr. Georgios S. Polymeris 
 fırat ileri
 Adı Soyadı: Fırat İLERİ
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 
Adı Soyadı: Şule KAYA KELEŞ
Tez Konusu: Sentetik ve Doğal Kuvars Örneklerinde Isıtma, Işınlama ve Ağartma İşlemlerinin Lüminesans ve EPR Sinyallerine Etkisinin İncelenmesi 
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 syuksel
Adı Soyadı: Şölen YÜKSEL
Tez Konusu: Foton Transmisyon Yöntemi Kullanılarak Radyolojik Enerji Aralığında Yeni Nesil Zırhlama Malzemelerinin Zırhlama Etkinliklerinin İncelenmesi ve Mamografik Doku Eşdeğeri Fantom Geliştirilmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 esra-hoca

Adı Soyadı: Esra UYAR
Tez Konusu: Dijital Puls İşleme Yöntemlerinin İncelenmesi ve Numunelerde Uranyum ve Toryum Karakterizasyonu için Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 akurt1
Adı Soyadı: Asena KURT YALÇIN
Tez Konusu: Dijital Radyografide Sistem Performansının Monte Carlo ve Deneysel teknikler Kullanılarak Saptanması
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR
 kduruer

Adı Soyadı: Kerem DURUER
Tez Konusu:
Danışmanı: 
Prof. Dr. Haluk YÜCEL

YÜKSEK LİSANS

   
 
Adı Soyadı: Onur ERDEM
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Işıl Özge IŞIK
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Melis YILDIZ
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Hümayra GÜR
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Sefer BALCI
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Yusuf ATMACA
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Tuğba ÇELİK
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Duygu YAVUZ
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: İbrahim DEMİREL
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Süleyman ÖVÜÇ
Tez Konusu:
Danışmanı: 
Adı Soyadı: Nuri ÖZTÜRK
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Semiha KOÇAK
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı: Recep Bora NARTÜRK
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 
Adı Soyadı: Arzu SÖNMEZ
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı:Burcu Tuğba GÜL
Tez Konusu:
Danışmanı: 
 
Adı Soyadı:Senem ZÜMRÜT
Tez Konusu:
Danışmanı: 

Adı Soyadı: Erdi GÜNAY
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof.Dr.Niyazi MERİÇ
Eş Danışmanı: Doç.Dr.Petek ERPOLAT

Adı Soyadı:Burcu GERÇEK
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof.Dr.Ayşe KAŞKAŞ
Eş Danışmanı:  Prof.Dr.Ayşe Hiçsönmez
Adı Soyadı:Fatma ÇAĞLIDABAKGİL
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
Adı Soyadı:Demet ERGÜN
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ
Adı Soyadı:Denizhan ERENLER
Tez Konusu:
Danışmanı: 
Adı Soyadı:Miray BAŞDOĞAN
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
Adı Soyadı:H.Betül  Yasatekin ÖZEN
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Gaye Özgür ÇAKAL
Adı Soyadı:Elçin İlke OKUR
Tez Konusu:
Danışmanı: Prof.Dr.Şaban Gökçe Çakır
  Adı Soyadı: Aziz SAFİ
Tez Konusu: 
Danışmanı: Prof.Dr.Haluk YÜCEL
  Adı Soyadı: Fatih KARA
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Faruk  ARSLAN
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Emre YILMAZ
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
 
  Adı Soyadı: Yücel Özer ÖZKÖK
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
  Adı Soyadı: Seval CİBİCELİ
Tez Konusu: 
Danışmanı: 
 okanşar
Adı Soyadı: Okan ŞAR
Tez Konusu: Spinal İmplantlı Hastaların Konvansiyonel ve Seterotaktik Radyoterapi Tedavilerinde İmplantın Doz Dağılıma Etkisinin Polimer Jel Tabanlı 3 Boyutlu Dozimetri ile İncelenmesi
Danışmanı: Prof. Dr.Mustafa Cengiz
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Haluk Yücel
 ayferşar Adı Soyadı: Ayfer ŞAR
Tez Konusu:Mide Kanseri Tedavisinde Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi (3BKRT), Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) ve Volumetrik Ark Terapi (VAT) Tedavi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Haluk Yücel
 ayda nasib Adı Soyadı: Ayda NASİB
Tez Konusu: MRG ile Multiple Skleroz (MS) Tanısında Kullanılan Uygun Puls Serisi ve Parametrelerin Belirlenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN
Eş Danışmanı:Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 yalda zekri Adı Soyadı: Yalda ZEKRİ
Tez Konusu: MRG ile Beyin Tümörleri Tanısında Kullanılan Spin Yankı Görüntüleme Teknikleri için Uygun Parametrelerin Seçiminin Araştırılması
Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAMAN
Eş Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 oğuz akduman Adı Soyadı: Oğuz AKDUMAN
Tez Konusu: Tekli Element Standardı ve Çoklu Element Standardı Kullanılarak EDXRF Temel Parametreler Yönteminin Toz ve Metalik Formdaki Bazı Numunelerin Kantitatif Element Analizine Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 turan şahmaran Adı Soyadı: Turan ŞAHMARAN
Tez Konusu: Farklı Pediatrik Radyografi İncelemerinde Radyasyon Dozlarının Belirlenmesi
Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR 
 emel gürbüz
Adı Soyadı: Emel GÜRBÜZ
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem BİRGÜL
 ilknur özçakıroğlu Adı Soyadı: İlknur ÖZÇAKIROĞLU
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖZGÜR ÇAKAL 
 mehlika burcu erciyas
Adı Soyadı: Mehlika Burcu ERCİYAS
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖZGÜR ÇAKAL
 abdurrahman eşitmez
Adı Soyadı: Abdurrahman EŞİTMEZ
Tez Konusu: Hastanelerde Yapılan Saha Taramalarına Göre Radyolojideki X-Işını Görüntüleme Uygulamalarında İş Yükü Dağılımın Belirlenmesi
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 mine özgür
Adı Soyadı: Mine ÖZGÜR
Tez Konusu: Sahada (in-situ)Gama Spektrometrik Aktivite Ölçümü İçin HPGe Dedektörün 238U, 232Th ve 40K İçeren Özel Bloklar Kullanılarak Kalibrasyonunun Yapılması ve Saha Ölçümüne Uygulanması
Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL
 selime coşkun Adı Soyadı: Selime COŞKUN
Tez Konusu: BeO, OSL ve LiF Dozimetrelerin Radyoterapi Uygulamalarında Kullanımı
Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 şaban sezer Adı Soyadı: Şaban SEZER
Tez Konusu: 
Danışmanı: Doç. Dr. Enver BULUR
Eş Danışmanı:Prof. Dr. Niyazi MERİÇ
 ülkü kaya Adı Soyadı: Ülkü KAYA
Tez Konusu:
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gaye ÖZGÜR ÇAKAL
 scicek Adı Soyadı: Selçuk ÇİÇEK
Tez Konusu: Modern Tedavi Planlama Sistemlerinin Dozimetrik Kabul ve Kalite Kontrolü
Danışmanı: Doç.Dr.Bahar DİRİCAN