Duygu YAVUZ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Radyografideki Göğüs İncelemelerinde Farklı Tüp Voltajının Tüm Vücut Dozu ve Görüntü Kalitesine Etkisinin Araştırılması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Eren ŞAHİNER

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:22/01/2020

Saat:14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi