Elif ÜNAL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Film-Ekran, Dijitize Film-Ekran ve Dijital Radyografi Sistemlerinde Hasta Dozu ile Görüntü Kalitesi Optimizasyonu

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Doğan BOR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 06/02/2014

Saat: 13:30

Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü