Emine IŞIK Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Radyoterapi Alan Hastalarda İntegral Doz Farklılıklarının Tedavi Cihaz ve Tekniklerine göre MOSFET ve TLD Dozimetrisi ile İn Vivo Doz Değerlerinin Karşılaştırılması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 30/06/2015

Saat: 13:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü