Emrah AKŞİT Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Radyolojide Farklı X-ışın Tüp Voltajı ve Ek Filtre Kalınlığının Radyasyon Dozuna ve Görüntü Kalitesine Etkisi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:09/09/2020

Saat:11:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Derslik

About İbrahim Demirel

Nükleer Bilimler Enstitüsü Web Sayfası Yöneticisi