Emre YILMAZ Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Tomoterapi Cihazı İle Tedavi Edilen Baş Boyun Kanserli Hastaların Cilt Dozunun TLD İle Dozimetrik Olarak İncelenmesi

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KAŞKAŞ

Eş Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 22/12/2017

Saat: 16:00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi