Enstitü Final Sınavları Tarih Duyurusu

Dersin Adı: Radyasyon Fiziği

Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014

Sınav Saati: 10.00

Dersin Adı: Radyobiyoloji

Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014

Sınav Saati: 13.30

Dersin Adı: İleri Nükleer Fizik

Sınav Tarihi: 7 Ocak 2014

Sınav Saati: 09.30

Dersin Adı: Nükleer Elektronik 1

Sınav Tarihi: 10 Ocak 2014

Sınav Saati: 10.00

Dersin Adı: Uygulamalı Tıbbı Görüntüleme Teknikleri 1

Sınav Tarihi: 16 Ocak 2014

Sınav Saati: 12.00

Dersin Adı:Radyasyon Ölçüm Yöntemleri

Sınav Tarihi: 10 Ocak 2014

Sınav Saati: 10.00

Dersin Adı:Görüntüleme Teknikleri 1

Sınav Tarihi: 13 Ocak 2014

Sınav Saati: 10.00

Dersin Adı:Radyokimya

Sınav Tarihi: 14 Ocak 2014

Sınav Saati: 14.00

Dersin Adı:Sinyal İşleme Teknikleri

Sınav Tarihi: 14 Ocak 2014

Sınav Saati: 10.00

Dersin Adı:Nötron ve Reaktör Fiziğine Giriş

Sınav Tarihi: 15 Ocak 2014

Sınav Saati: 10.00

Dersin Adı:Nötron Ölçüm veAktivasyon Lab.

Sınav Tarihi: 17 Ocak 2014

Sınav Saati: 13.30

Dersin Adı:Sağlık Bilimlerinde Radyoizotop Uygulamaları 1

Sınav Tarihi: 17 Ocak 2014

Sınav Saati: 10.00

Dersin Adı: Retrospektif Dozimetre

Sınav Tarihi: 15 Ocak 2014

Sınav Saati: 09:00 – 12:00