Erdi GÜNAY Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Glioblastom Tanılı Hastaların Radyoterapisinde Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi,    Helikal Tomoterapi ve Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Planlamalarında Eşzamanlı ve Ardışık Boost Tekniklerinin  Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Eş-Danışmanı: Doç. Dr. Ö. Petek ERPOLAT

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 27/09/2018

Saat: 13:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi