Esra VARLI Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: X-ışını Ölçen Radyasyon Dedektörlerinin Kalibrasyonu ve Işınlaması için 40-100kVp Tüp Gerilimi Aralığındaki NIST/ADCL Demet Kalitelerinin Elde Edilmesi, Karakterize Edilmesi ve Hava-Kerma Kalibrasyon Sabitinin Belirlenmesi için Prosedür Oluşturulması

Anabilim Dalı:Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı:  Prof.Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 19/01/2016

Saat: 14:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü-Seminer Salonu