Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Map Unavailable

11-13 Mayıs 2018

ANKARA

http://nbe.ankara.edu.tr

Sevgili Arkadaşlar,

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencileri tarafından birincisi düzenlenecek olan “Nükleer Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi” (11-13) Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir. Bu kongrede Nükleer alanda Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarından çıkan araştırmalara öncelik verilecektir.  Aynı alanda çalışan öğrencilerin birbirleri ile tanışmaları ve bilimsel işbirliği imkanlarının araştırılması bu konferansın hedefleri arasındadır.

Konferansla ilgili detaylı bilgiye  http://nbe.ankara.edu.tr   internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

Konferans Düzenleme Kurulu