2015 Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Yaz Okulu

Map Unavailable

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Yaz Okulu

9-16 Haziran 2015

Manavgat / Örsem

https://www.facebook.com/nukleerbilimler

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Türkiye de Nükleer Bilimlerin uygulama alanlarında çalışan veya çalışmayı düşünün öğrencilerin vizyonunu genişletmek, bilgilerini artırmak, eksiklerini görmelerini sağlamak ve yeni araştırma konuları bulmalarına yardımcı olmak amacı ile  9-16 Haziran 2015 Tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Manavgat / Örsem Tesislerinde Türkiye deki herhangi bir enstitüye kayıtlı 35 yaşından gün almamış Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinin katıldığı Nükleer Bilimler ve Uygulamaları Yaz Okulu düzenlemiştir. Yaz okuluna katılan genç araştırmacıların yol ve konaklama giderleri TÜBİTAK’ın 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından karşılanmıştır. Yaz okuluna Türkiye deki 29 Enstitüden Yüksek Lisans  ve Doktora öğrencileri  katılmış, yaz okulu sonucunda yapılan sınavda başarılı olan 20 öğrenciye Sertifika verilmiştir.

 

IMG_7832

 

IMG_7373

Yaz Okulunun Sertifika Sınavı Birincisi

Yaşar KARABUL

DSC_0043

Yaz Okulunun En Kibarı

İbrahim ASLIYÜCE

Yaz Okulunun En Sempatiği

Zehra Merve CİNAN

Öğrencilerimiz

 

Eğitmenlerimiz

Sertifika Sınavı

 

Teknik Personel

DSC_0086

DSC_0096

 

Yaz Okulu Tüm Fotoğraflar: https://www.facebook.com/nukleerbilimler

DÜZENLEME KURULU
Doç. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Hamit HANCI Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Birol ENGİN Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi
Doç. Dr. Ülkü SAYIN Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi
Dr. George S. POLYMERIS Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
EĞİTMENLER
Doç. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Güneş TANIR Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Prof. Dr. İsmail BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi
Prof. Dr. Hamit HANCI Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü
Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi
Doç. Dr. Bengül GÜNALP Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nükleer Tıp ABD
Doç. Dr. Turan OLĞAR Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Ülkü SAYIN Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi
Dr. George S. Polymeris Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü
Dr. Eren Şahiner Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü

 Dersler ve konu başlıkları

Eğitimci Dersin adı Konu başlıkları
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Radyasyon Fiziği-temel kavramlar Radyoaktivite, Radyasyon, Radyasyon doz birimleri,Elektromanyetik Dalga,Uyarılma ve İyonlaşma,peryodik cetvel, radyoaktif bozunum kanunları
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Radyasyon Fiziği-temel kavramlar Radyasyonun madde ile etkileşimi
Prof. Dr. Güneş TANIR Radyasyonun Biyolojik Etkileri Radyasyonun DNA ya Potansiyel Zararı, Radyasyonun Dolaylı Etkisi
Prof.Dr. Şemsettin TÜRKÖZ Çekirdek fiziği Çekirdek reaksiyonları
Prof.Dr. Hamit HANCI Nükleer adli bilimler Radyasyon Zararının Adli Raporlanması
Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN Radyonüklit metrolojisi Saçılma teorisi ve nükleer reaksiyonlar
Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN Radyonüklit metrolojisi Fotonükleer reaksiyonlar ile çekirdek enerji seviye ve yarıömürlerinin belirlenmesi
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Sayısal Hesaplama Teknikleri Monte carlo tekniği, temel örnekleme ilkeleri
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Sayısal Hesaplama Teknikleri Etkileşim çeşitleri, koordinat dönüşümleri
Doç.Dr. Niyazi MERİÇ Sayısal Hesaplama Teknikleri Matematiksel fantomlar
Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ Nükleer enerji Nükleer enerji ve reaktör fiziği
Prof. Dr. Güneş TANIR Radyoterapi fiziği Klinik radyasyon jeneratörleri, soğurulan doz ölçümü, tedavi planlaması, elektron terapi, brakiterapi
Prof.Dr. İsmail BOZTOSUN Radyonüklit metrolojisi Fotoaktivasyon yöntemi ile elemental değişimlerin belirlenmesi
Dr. Georgios POLYMERIS OSL ve TL Optik uyarımlı lüminesans(OSL) ve temolüminesans (TL) tekniğinin fiziklsel prensipleri
Dr. Georgios POLYMERIS OSL ve TL tekniğinin uygulama alanları Yaş tayini, dozimetri, ışınlanmış gıda dedeksiyonu
Doç. Dr. Ülkü SAYIN ESR tekniğinin fiziksel prensipleri Temel kavramlar, manyetik rezonans, etkileşmeler ve spin hamiltoniyen parametreleri
Prof. Dr. Birol ENGİN ESR tekniğinin uygulama alanları ESR yaş tayini, dozimetri, ışınlanmış gıda dedeksiyonu
Dr. Georgios POLYMERIS Karakterizasyon Teknikleri XRF, XRD, FTIR, SEM and TEM
Prof. Dr. Birol ENGİN Kaza dozimetrisi Kaza dozimetrisi ve çevresel ölçümler
Doç. Dr. Turan OLGAR Medikal fizik İyonize radyasyonla görüntüleme teknikleri
Doç. Dr. Turan OLGAR Medikal fizik Hasta ve çalışanların maruz kaldığı radyasyon dozları
Doç. Dr. Ülkü SAYIN ESR tekniği ile radikal tayini Radyasyonun oluşturduğu kusurlar, toz ve kristal yapılarda paramanyetik merkezler, yerel simetri ve spektrum uygulamaları
Doç Dr Bengül GÜNALP Hibrid görüntüleme teknikleri gelişimi ve güncel durumları PET/CT, SPECT/CT  ,  PET/MR, SPECT/MR
Doç. Dr. Turan OLGAR Medikal fizik İyonize radyasyonla çalışan görüntüleme cihazlarının kalite kontrolü
Doç Dr Bengül GÜNALP Kardiak solid state kameralar özellikleri ve avantajları Kardiak CZT (Cadmium Zinc Telluride)  kameralar
Dr. Georgios POLYMERIS OSL / TL Optik uyarımlı lüminesans(OSL) ve temolüminesans(TL) tekniği ile yaş tayini
Doç Dr Bengül GÜNALP Biyodozimetri yöntemleri Sitogenetik ve klinik dozimetri teknikleri, kullanım alanları.

Öğrenciler

ADI SOYADI ÜNİVERSİTE & ENSTİTÜ EĞİTİM DURUMU
Osman AĞAR Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Sibel ÖZAVCI Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Resül CÜREBAL Ankara Üniversitesi, Fen  Bilimler Enstitüsü Doktora
Merve ÖZKARADEMİR Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Dilek ATASEVEN Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Veysi GÜÇKAN Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Safiye ŞAHİN Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Fatma KILINÇ Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Elif Ebru ERMİŞ Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Süleymen CANKURT Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Doktora
Seçil NİKSARLIOĞLU Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Sinem KILIÇASLAN Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Ali Osman ACAR Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Handan TANYILDIZI İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Şule DUYGU Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Volkan DAŞTAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Zehra MERVE CİNAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Sümeyra Balcı YEGEN Nevşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Özgül KARATAŞ Niğde Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
İbrahim ASLIYÜCE Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Gamze BAKKAL Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Damla YAMAN Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Ayçin BORA Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Yaşar KARABUL Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora
Gülper  AKSOY Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Gülseda Süheyla Dizdaroğlu Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Gizem YEĞİN Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Seval CİBİCELİ Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Zeynep Kayacan Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans