Radyasyon ve Nükleer Enerji Konferansı

Map Unavailable

9 Kasım 2013, Cumartesi

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 9 Kasım 2013 Cumartesi günü Saat 13:00 de Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsünde Kamu oyunu bilgilendirme amacı ile  gelişen teknoloji ile iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Elektromanyetik Dalgalar ve Canlılar üzerindeki etkileri’nin anlatıldığı (Cep telefonları, Kablosuz ağlar, mikrodalga fırınlar vb) “Elektromanyetik Radyasyon”, Radyasyon Dozu ve Radyasyonun Biyolojik etkileri’nin anlatıldığı “İyonize Radyasyon” ve Türkiye’deki nükleer enerji potansiyeli ve Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi’nin anlatıldığı  “Nükleer Enerji & Nükleer Santraller” olmak üzere 3 konuyu kapsayan “Radyasyon ve Nükleer Enerji” isimli bir konferans düzenlemiştir.

 DSC02237  DSC02295

Açılışını Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,  Ankara Nükleer  Araştırma ve  Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Akbıyık’ın, Oturum Başkanlığını Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hamit Hancı’nın yaptığı konferansta  Elektromanyetik Radyasyonu A.Ü. Mühendislik Fakültesi  Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi  Yard. Doç. Dr.  Evrim ÇOLAK, İyonize Radyasyonu Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Niyazi MERİÇ ve Nükleer Enerji & Nükleer Santralleri ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Dr. Serhat KÖSE sunmuştur.

 DSCN2877  DSCN2913
Oturum Başkanı Prof.Dr.Hamit Hancının açılış konuşması:

“Herhalde nükleer enerji kadar kendisine zıt anlamlar yüklenen başka bir alan daha bulmak zordur. Bir yandan insanlığın yaşamını kolaylaştıracak, enerji ihtiyacını karşılayacak ve mutlu bir dünya sağlayacak bir alan diye tanımlanırken; Diğer yandan hastalık oranlarını arttıran, çevreyi kirleten hatta dünyanın sonunu getirecek bir felaket diye betimleniyor. İyi ya da kötü günümüzde iletişim araçları , cep telefonları, tıp mühendislik gibi pek çok alanda radyasyonla iç içeyiz. Ancak toplum olarak hala iyi ya da kötü yönlerini bilmiyoruz. Bu nedenle Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü  ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak bu toplantıyı düzenlediler.

 DSC02221  DSCN2921

Amaç toplumun tüm katmanlarını bilgilendirmektir. Bu gün nükleer ve elektromanyetik radyasyon nedir, nasıl oluşur, çeşitleri nelerdir, radyoaktif kirlenme nasıl oluşur ve nasıl temizlenir, güvenli doz limiti nedir, cep telefonları ve nükleer santralar ne kadar güvenlidir sorularına yanıt aramaya çalışacağız.

Nükleer enerjinin tabiî ki bir de kriminal , kaçakçılık gibi adli bir yönü de var. Çevre kirliğini azaltacak önlemlerin alınmaması sonucu kirlenmeye sebep olma, Nükleer enerjinin bir silah olarak kullanılması, Nükleer madde kaçakçılığı, fakirleştirilmiş uranyum silahları gibi … Burada artık daha ileri deneyimler gerekiyor. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü alandaki profesyonellerin bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını arttırmak için “Nükleer Adli Bilimler” Kursları da düzenlemektedir.

Yard.Doç.Dr. Evrim ÇOLAK‘ ın konuşması

Elektromanyetik dalgalar ve canlılar üzerine etkisi konulu sunumunda dalgalar, dalga çeşitleri, parametrelerinin tanmlarından bahsetti. Su dalgaları, ses dalgaları ve elektromanyetik dalgalar ile ilgili olarak temelde bilinmesi gereken kavramları anlattı.

 DSCN2904  DSC02302

Elektromanyetik kaynakların kurulumundaki dikkat edilmesi gereken mesafeye vurgu yaparken insanların talepleri doğrultusunda özellikle son dönemlerde artan baz istasyonlarının durumu hakkında önemli olan ölçüm değerlerine vurgu yaptı.Sunumda özellikle elektromanyetik dalgalara yoğunlaşarak son zamanlarda sıklıkla kullandığımız elektronik cihazların yaydıkları radyasyon miktarlarından, radyasyon miktarı ile ilgili olarak yapılmış uluslararası yayınlardan ve Amerika ile Avrupa Birliğinin belirlediği kabul edilebilir radyasyon miktarndan söz etti.

Bugün sıklıkla kullandığımız bebek telsizi, kablosuz telefon ve blutooth gibi cihazlara ait ölçülmüş radyasyon miktarından ve bunların kas dokusunda ile yağ dokusunda tutulma oranlarından bahsetti.

Çolak a göre,  *Baz istasyonları için mesafe çok önemlidir.Uzakta olursa sinyal iletimi az olur ve faydalanamayız, yakın olursa da sağlık açısından tehlikeli olabilir. Sinyal seviyesine göre mesafe en uygun şekilde ayarlanmalıdır.*

Doç.Dr. Niyazi MERİÇ’in konuşması

İyonize Radyasyon konulu sunumunda atom ve  atom çekirdeği ile ilgili bilgiler verdi. Doğal radyoaktif elementlerin yarılanma süreleri hakkında bilgi verildi. İyonlaştırıcı radyasyon türleri hakkında bilgi verilerek (alfa, beta, gama ve nötronlar),  madde ile etkileşmelerinden bahsedildi. Radyumun bozunumu sonucu oluşan  ve alfa bozunumu yapan radon gazının uzun süre solunması durumunda akciğer kanserine sebep olabileceğini vurguladı.

Doğal radyasyonun kaynakları ve vücudumuzun hem iç hem de dış ışınlanmaya maruz kaldığı konusuna özellikle vurgu yaparken iç ışınlanmaya toprakta yetişen meyve ve sebzelerin tüketilmesi ve toprak kullanılarak üretilen yapı malzemelerinden kaynaklanan radon gazının solunması sonucu maruz kalındığını belirtti.

 DSCN2858  DSCN2919

Bir insanın doğal radyasyon kaynaklarına maruziyeti sonucu yıllık olarak maruz kaldığı radyasyon doz değerlerinden  ve bunun insan sağlığı üzerinde DNA boyutunda meydana getirebileceği direkt etkilerden ve dolaylı etkilerinden bahsetti.

Radyasyonun biyolojik etkilerini bedensel etkiler ve kalıtsal etkiler olarak 2 başlık altında inceleyerek bilimsel yayınlarda elde edilmiş sonuçları paylaştı.

Dr. Serhat KÖSE’nin konuşması

Nükleer enerji ve nükleer santralller konulu sunumunda nükleer enerjinin iki temel mekanizması olan füzyon ve fisyon tepkilerden, tepkimeler için gerekli olan koşullardan, nötron bombardımanından bahsetti.

1kg Uranyumun nötron bombardımanı ile sağladığı enerjinin  19000 ton TNT ye denk olduğuna vurgu yaptı.

 DSCN2892  DSC02300

Nötron reaksiyonlarının nükleer enerji için öneminden nükleer reaktörlerden bahsetti.

Nükleer santrallerin türlerinden çalışma prensiplerinden ve nasıl elektrik üretildiğinden bahsetti. Toplum olarak nükleer enerjiye nekadar hazır olduğumuz konusunda değerlendirmelerde bulundu.