Uygulamalı Dozimetri ve Tarihlendirme ( OSL / ESR ) Yaz Okulu

Map Unavailable

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

26-31 Ağustos 2013

Kontenjan: 20 Öğrenci

 

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü 26-31 Ağustos 2013 Tarihleri arasında Uygulamalı Dozimetri ve Tarihlendirme (Lüminesans & ESR) Yaz Okulu düzenleyecektir. Yaz okulu uygulamalı olduğundan 20 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Başvurmak isteyen öğrenciler 15 Mart 2013 1 Haziran 2013 tarihleri arasında enstitümüze ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Konuya ilgi duyan öğretim üye ve yardımcıları da önceden kayıt yaptırarak teorik derslere dinleyici olarak katılabilirler. Düzenlenecek olan yaz okuluna katılacak genç araştırmacıların yol ve konaklama giderleri için TÜBİTAK’ın 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı’na başvuru yapılacaktır. Destek verilmesi halinde Düzenleme Kurulu’na yapılmış olan destek başvuruları değerlendirilecektir.

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Güneş TANIR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Enver BULUR Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M. Altay ATLIHAN Pamukkale Üniversitesi

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Güneş TANIR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk YÜCEL Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Enver BULUR Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. A.Necmeddin YAZICI Gaziantep Üniversitesi
Prof.Dr. Zehra YEĞİNGİL Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Kaan KADIOĞLU Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. N. Güneç  KIYAK Işık Üniversitesi
Doç. Dr. Niyazi MERİÇ Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğrul ZEYREK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Prof. Dr. Birol Engin Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Canan AYDAŞ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Yrd. Doç. Dr. M. Altay ATLIHAN Pamukkale Üniversitesi
Dr. Ülkü Rabia YÜCE Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Dr. George S. Polymeris Aristotle University of Thessaloniki (Greece)

 

PROGRAM

Dersler Dersi Veren Öğretim Üyesi
Radyasyon ve Radyasyon Dozimetrisi(Teorik 1 st) Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
Radyoaktif Bozunmaya Dayanan Teknikler(Teorik 2 st) Doç. Dr. Niyazi MERİÇ

Tuzaklanmış yüklerin ölçülmesini temel alan teknikler

Termolüminesans(Teorik  1 st)+ (LAB 3 st) Prof. Dr. Necmettin YAZICI(LAB:  Aytaç BARIŞ )
Optik Uyarmalı Lüminesans(Teorik  1 st)+ (LAB 3 st) Prof. Dr.  Enver BULUR(LAB: Eren Şahiner, Şule Kaya  KELEŞ)
Elektron Spin  Rezonans (ESR/EPR) Spektroskopisi(Teorik  1 st)+ (LAB 3 st) Prof. Dr. Birol ENGİN(LAB: Eren Şahiner, Şule Kaya  KELEŞ)
Spektroskopik Yöntemlerle  Element Analizi(Teorik  1 st)+ (LAB 3 st) Prof. Dr. Yusuf Kaan KADIOĞLU(LAB: Kıymet Deniz)
Örnek hazırlama protokolleri(Teorik  1 st)+ (LAB 3 st) Dr. Ülkü Rabia YÜCE(LAB: Eren Şahiner, Şule Kaya  KELEŞ)
Eşdeğer doz Ölçüm Protokolleri(Teorik  2 st) Yrd. Doç. Dr. M. Altay ATLIHAN
Alanda  ve Laboratuarda  Doz Ölçümleri(Teorik  1 st)+ (LAB 3 st) Prof. Dr. Haluk YÜCEL(LAB: Esra Uyar, Alptuğ Özer Yüksel)
Yıllık Dozun ve Yaşın Belirlenmesi(Teorik  1 st)+ (LAB 3 st) Dr. Ülkü Rabia YÜCE(LAB: Eren Şahiner, Şule Kaya  KELEŞ)
Yaş tayini ve dozimetri çalışmalarında hata kaynakları ve hata hesabı(Teorik 2 st) Doç. Dr. Hicabi BÖLÜKDEMİR
Anormal sönümlenme, yetersiz beyazlama (sıfırlanma), genel/özel problemler(Teorik  1 st) Yrd. Doç. Dr. M. Altay ATLIHAN
Retrospektif Dozimetri (OSL): Genel problem tanımı, yaklaşım ve uygulamalar.(Teorik  2 st) Prof. Dr. Güneş TANIR
Retrospektif Dozimetri (ESR): Genel problem tanımı, yaklaşım ve uygulamalar.(Teorik 2 st) Prof. Dr.  Enver BULUR
Dozimetrik  uygulamalar: Kişisel dozimetri,Klinik dozimetri,Çevresel Dozimetri(Teorik  1 st)+ (LAB 2 st) Doç. Dr. Tuğrul ZEYREK(LAB:  Aytaç BARIŞ )
ESR ve TL teknikleri ile ışınlanmış gıda örneklerinin teşhisi(Teorik  2 st) Doç. Dr. Canan AYDAŞ
Elektron Mikroskopları (SEM & TEM)(Teorik  1 st)+ (LAB 1 st) Uzman Yeşim MOĞULKOÇ
Alternative applications of TL/OSL besides dosimetry(Teorik  3 st) Dr. George S. Polymeris
TL/OSL deconvolution and signal analysis(Teorik  2 st) Dr. George S. Polymeris
Applications of luminescence arising from Very deep traps(Teorik  2 st) Dr. George S. Polymeris

 

BAŞVURU

Öğrenciler öz geçmişlerini  15 Mart 2013 – 1 Haziran 2013 tarihleri arasında aşağıdaki enstitü mail adresine  başvuracakları yalnızca bir yaz okulunun ismini belirterek ön kayıt yaptırabilirler. Yaz okuluna kabul edilen öğrenciler Haziran ayında web sayfasında  ilan edilecektir. Yaz okuluna Ankara dışından katılacak öğrencilerin Ankara Üniversitesi yurtlarında kalma imkanı daha sonra ilan edilecek.

Adres:

Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 06100 Tandoğan / ANKARA

Santral :  0 (312) 212 85 77

Telefon : 0 (312) 212 03 84

Faks : 0 (312) 215 33 07

Email : nukbile@ankara.edu.tr

http://nukbilimler.ankara.edu.tr

DERS PROGRAMI

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
08:30-09:20 Radyasyon ve Radyasyon DozimetrisiDoç. Dr. N. MERİÇ Örnek hazırlama protokolleriDr. Ü.R. YÜCE Anormal sönümlenme, yetersiz beyazlama (sıfırlanma), genel/özel problemlerYrd. Doç. Dr. M. A. ATLIHAN TL/OSL deconvolution and signal analysisDr. G. S. POLYMERIS Yaş tayini ve dozimetri çalışmalarında hata kaynakları ve hata hesabıDoç. Dr. H. BÖLÜKDEMİR Elektron Mikroskopları (SEM & TEM)Uzm. Y. MOĞULKOÇ  
09:30-10:20 Radyoaktif Bozunmaya Dayanan TekniklerDoç. Dr. N. MERİÇ Eşdeğer doz Ölçüm ProtokolleriYrd. Doç. Dr. M. A. ATLIHAN Yıllık Dozun ve Yaşın BelirlenmesiDr. Ü.R. YÜCE TL/OSL deconvolution and signal analysisDr. G. S. POLYMERIS Yaş tayini ve dozimetri çalışmalarında hata kaynakları ve hata hesabıDoç. Dr. H. BÖLÜKDEMİR UygulamaElektron Mikroskopları (SEM & TEM)Uzm. Y. MOĞULKOÇ
10:30-11:20 Radyoaktif Bozunmaya Dayanan TekniklerDoç. Dr. N. MERİÇ Eşdeğer doz Ölçüm ProtokolleriYrd. Doç. Dr. M. A. ATLIHAN Retrospektif Dozimetri (OSL): Genel problem tanımı, yaklaşım ve uygulamalarProf. Dr. G. TANIR Retrospektif Dozimetri (ESR): Genel problem tanımı, yaklaşım ve uygulamalarProf. Dr. E. BULUR Alternative applications of TL/OSL besides dosimetryDr. G. S. POLYMERIS Spektroskopik Yöntemlerle Element AnaliziProf. Dr. Y.K. KADIOĞLU
11:30-12:20 TermolüminesansProf. Dr. N. YAZICI Alanda ve Laboratuarda Doz ÖlçümleriProf. Dr. H. YÜCEL Retrospektif Dozimetri (OSL): Genel problem tanımı, yaklaşım ve uygulamalarProf. Dr. G. TANIR Retrospektif Dozimetri (ESR): Genel problem tanımı, yaklaşım ve uygulamalarProf. Dr. E. BULUR Alternative applications of TL/OSL besides dosimetryDr. G. S. POLYMERIS UygulamaSpektroskopik Yöntemlerle Element AnaliziProf. Dr. Y.K. KADIOĞLU
Öğle Arası
13:30-14:20 Optik Uyarmalı LüminesansProf. Dr. E. BULUR UygulamaAlanda ve Laboratuvarda Doz ÖlçümleriProf. Dr. H. YÜCEL Applications of luminescence arising from Very deep trapsDr. G. S. POLYMERIS ESR ve TL teknikleri ile ışınlanmış gıda örneklerinin teşhisiDoç. Dr. C. AYDAŞ Alternative applications of TL/OSL besides dosimetryDr. G. S. POLYMERIS UygulamaSpektroskopik Yöntemlerle Element AnaliziProf. Dr. Y.K. KADIOĞLU
14:30-15:20 Elektron Spin Rezonans (ESR/EPR) SpektroskopisiDoç. Dr. B. ENGİN UygulamaAlanda ve Laboratuvarda Doz ÖlçümleriProf. Dr. H. YÜCEL Applications of luminescence arising from Very deep trapsDr. G. S. POLYMERIS ESR ve TL teknikleri ile ışınlanmış gıda örneklerinin teşhisiDoç. Dr. C. AYDAŞ UygulamaAlanda ve Laboratuvarda Doz ÖlçümleriProf. Dr. H. YÜCEL UygulamaSpektroskopik Yöntemlerle Element AnaliziProf. Dr. Y.K. KADIOĞLU
15:30-16:20 Dozimetrik uygulamalar: Kişisel dozimetri,Klinik dozimetri,Çevresel DozimetriDoç. Dr. T. ZEYREK UygulamaÖrnek hazırlamaDr. Ü.R. YÜCE UygulamaTermolüminesansProf. Dr. N. YAZICI UygulamaOptik Uyarımlı LüminesansProf. Dr. E. BULUR UygulamaElektron Spin RezonansDoç. Dr. B. ENGİN UygulamaYıllık Dozun ve Yaşın BelirlenmesiDr. Ü.R. YÜCE
16:30-17:20 UygulamaDozimetrik uygulamalar: Kişisel dozimetri,Klinik dozimetri,Çevresel DozimetriDoç. Dr. T. ZEYREK  UygulamaÖrnek hazırlamaDr. Ü.R. YÜCE UygulamaTermolüminesansProf. Dr. N. YAZICI UygulamaOptik Uyarımlı LüminesansProf. Dr. E. BULUR UygulamaElektron Spin RezonansProf. Dr. B. ENGİN UygulamaYıllık Dozun ve Yaşın BelirlenmesiDr. Ü.R. YÜCE
17:30-18:20 UygulamaDozimetrik uygulamalar: Kişisel dozimetri,Klinik dozimetri,Çevresel DozimetriDoç. Dr. T. ZEYREK  UygulamaÖrnek hazırlamaDr. Ü.R. YÜCE UygulamaTermolüminesansProf. Dr. N. YAZICI UygulamaOptik Uyarımlı LüminesansProf. Dr. E. BULUR UygulamaElektron Spin RezonansDoç. Dr. B. ENGİN UygulamaYıllık Dozun ve Yaşın BelirlenmesiDr. Ü.R. YÜCE