Faruk BAYKUT Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: 90Sr/90Y Beta Kaynağı Kullanılarak Beta Dedektörlerinin Kalibrasyonu ile İlgili Prosedür Oluşturulması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 03/01/2020

Saat: 15:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi