Fatma ÇAĞLIDABAKGİL Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: IAEA TRS 277 ve TRS 398 Protokollerinin Karşılaştırılması ve Radyoterapi Işınlamalarında Kullanılan 60Co Radyasyon Kalitesi İçin Su Fantomu ve Katı Fantom Arasında Transfer Faktörünün Belirlenmesi

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

Eş Danışmanı: Dr. Çiğdem YILDIZ

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 05/09/2019

Saat: 11:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi