Enstitü Müdürü
Enstitü Kurulu
Enstitü Yönetim Kurulu
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Sekreteri
Enstitü Yönetici Sekreterliği
Mali İşler
Döner Sermaye
Mutemetlik
İdari İşler
Öğrenci İşleri
Belge Yönetimi ve Arşiv İşleri