NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERSLERİ

 DERSİN KODU DERSİN  ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ
101506 Radyobiyoloji Doç.Dr. Bengül   GÜNALP
101536 İleri Nükleer Fizik Prof. Dr.Ayşe KAŞKAŞ
101511 Retrospektif   Dozimetre Dr. Georgios Polymeris
101611 Retrospective Dosimetry Dr. Georgios Polymeris
101512 Retrospektif   Dozimetre  Uygulamaları Dr. Georgios Polymeris
101513 Nötron ve Reaktör   Fiziğine Giriş Prof.Dr. Haluk   YÜCEL
101516 Radyasyon Ölçüm   Yöntemleri (Zorunlu YL) Prof.Dr. Haluk   YÜCEL
101616 Radiation Detection and Measurements Prof.Dr. Haluk   YÜCEL
101537 Radyasyon Fiziği Doç.Dr. Niyazi   MERİÇ
101531 Radyokimya I Yard.Doç.Dr.Gaye   Özgür ÇAKAL
101540 Manyetik Rezonans Görüntüleme I Prof. Dr. Ali YAMAN
101545 Görüntüleme   Teknikleri   I Doç.Dr.Turan OLĞAR
101549 Uygulamalı   Görüntüleme Teknikleri I Doç.Dr.Turan OLĞAR
 101642 Basics of Thermoelectric: Thermoelectric And Applications Dr. Georgios S. Polymeris
102527 İleri Gama Spektroskopisi Lab. Prof. Dr. Haluk YÜCEL

 
2015-2016 Güz yarıyılı açılan dersler ve ders programı