Hasan UYSAL’ın Tez savunması

Tez Adı: Tomoterapi ile Nazofarenks Kanseri Tedavisinin Dozimetrik Degerlendirilmesi.

Danışmanı: Doç. Dr. Bahar DİRİCAN

Tez savunma Tarihi: 16/07/2013

Tez Savunma Saati: 14.00

Yer: Nükleer Bilimler Enstitüsü