Hasan Kerem UZUN Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Dijital Meme Tomosentezi ve Dijital Mamografide Ortalama Glandüler Doku Dozunun Karşılaştırılması

Anabilim Dalı: Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Doç. Dr. Turan OLĞAR

Programı: Yüksek Lisans

Tarih:29/01/2020

Saat:10:00

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Amfi