Hayati Gökmen Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Adı: Binalarda Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılan Seramik ve Mermer Örneklerinin EDXRF Yöntemiyle Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi ve Radyasyon Dozu Değerlendirmesi için  Gama Spektrometrik Yöntemle Radyoaktivite İçeriklerinin Ölçülmesi

Anabilim Dalı: Medikal Fizik Anabilim Dalı / Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı

Danışmanı: Prof. Dr. Haluk YÜCEL

Programı: Yüksek Lisans

Tarih: 20/06/2014

Saat: 14:30

Yer: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü