A. Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü
Tandoğan Yerleşkesi
06100 Ankara/ Türkiye
Doğum Tarihi: 01.08.1959
Doğum Yeri: Belçarsak, Bala, ANKARA / TR
Tel: +90 312 212 85 77 / 2702
Fax: +90 312 215 33 07
e-mail: haluk.yucel@ankara.edu.tr
ARAŞTIRMA KONULARI 
  • Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü, Nükleer Enstrümantasyon, Radyoaktivite Ölçümü
  • Gama Spektroskopisi (HPGe, CdZnTe,CdTe NaI(Tl), SDD, ZnS:Ag, Plastik Sintilatörler, vb.)
  • Deneysel Nötron Fiziği (INAA, PGNAA)
  • Nükleer Güvenlik Denetimi ve Nükleer Forensic Araştırmaları, Uranyum Zenginleştirme Ölçme Teknikleri
Akademik Kariyer
1970 – 1976    Çankaya Lisesi (Ortaokul dahil), Ankara
1976 – 1977 Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık, Ankara
1977 – 1981 Hacettepe Üniversitesi, Müh. Fak., Fizik Mühendisliği Bölümü, Ankara
1981 – 1984 Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Nükleer Enerji Yük. Müh.)
1984 – 1992   Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara (Doktora – Fizik)
1997              Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (Doçent – Nükleer Fizik)
2003 – 2004    Harp Akademileri – Milli Güvenlik Akademisi
İş Tecrübeleri
1983 – 1986    Gazi Üniversitesi, Fen Edb. Fak. Fizik Bölümü, Ankara (Araştırma Görevlisi)
1986 – 1987    Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Nükleer Güvenlik Dairesi, Ankara (Nükleer Enerji Yük. Mühendisi)
1988 – 2003    TAEK-Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (Araştırıcı – Mühendis)
2003 – 2005    Merkez Müdürü (TAEK- Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi)
2005 – 2007    TAEK-Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi- Ölçme ve Enstrümantasyon Bölümü (Bölüm Başkanı)
2007 – 2009    Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü (Araştırıcı)
2009 – 2010    TAEK- Türk Devletleri Nükleer İşbirliği, Araştırma ve Eğitim Merkezi (TÜDNAEM)  (Merkez Müdürü)
2010 – Devam  A. Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi (Profesör)
Editör ve Hakemlikleri
Uluslararası Hakemli Dergilerde :

1- Annals of Nuclear Energy,
2- Radiation Measurements
3- Applied Radiation and  Isotopes4. Journal of Radioanalytical and  Nuclear Chemistry
Ulusal Hakemli Dergilerde :1- TÜBİTAK-Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences
2- TÜBİTAK- Turkish Journal of Physics3-SAREM-Journal of Strategic Studies
Projeleri
– BAP Projesi (12A4045002) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarında Sıvı Sintilasyon Ölçüm Sistemi İle  Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, (2012-2013)
-BAP Projesi (12A4045001) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarlarının altyapılarının Güçlendirilmesi, Proje Yürütücüsü, (2012-2014)
-BAP Projesi (11A4045001) Nükleer Bilimler Enstitüsü Laboratuvarındaki Düşük Seviye Radyoaktivite Ölçüm Kapasitesinin Geliştirilmesi, Araştırmacı, (2011-2012)
-DPT Projesi (2005K120130) Radyasyon Uygulamaları ve Teknolojileri Geliştirme Projesi (2007-2010), Proje Çalışanı
– Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “İzotopik nötron kaynağı kullanarak ani gama nötron aktivasyon analiz sisteminin kurulması”
– IV.05.DPT.1 Kodlu TAEK projesi (1999-2007), Proje Yürütücüsü- Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “TAEK Hızlandırıcı Projesi” DPT 99K 120 110 kodlu TAEK projesi (1999-2007), Proje çalışanı.
– Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından  desteklenen TUR/0/008 kodlu “Improving Quality Control and Analysis Techniques in Materials Research and Environmental Applications by using Cyclotron type accelerator“ Teknik İşbirliği Projesi(1999-2006), Proje Çalışanı.
– Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından  desteklenen  TUR-12604 “Development and utilization of nuclear analytical techniques for analysis of nuclear forensic materials”, Araştırma Projesi (2003-2006), Proje Çalışanı
– Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından  desteklenen “Quality assurance and quality control of nuclear analytical techniques” UAEA’nın IAEA/C7-RER/2/004 kodlu Bölgesel İşbirliği Projesi (1999-2004), Proje Çalışanı.
– Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen “İzotopik Gaz Karışımlarını Bileşenlerine Ayıran Bir Nozzle Cihazının Tasarımı ve Geliştirilmesi” TAEK projesi (1987-1989), Proje Yürütücüsü
– Ulusal Kuruluş TAEK tarafından desteklenen Çernobil Kazası sonrası 137Cs izotopunun toprak ile etkileşme mekanizmalarının incelenmesi, TAEK projesi (1988-1990), Proje Yürütücüsü
– Uluslararası Kuruluş UAEA tarafından  desteklenen  “Nuclear Power Plant” UAEA TUR/09/005 Teknik İşbirliği Projesi (1986-1987), Proje Çalışanı
Danışmanlığında Bitirilen Tezler
– Doktora tezi, 2003 yılı M. Karadağ (YÖK Tez No:13347), 2009 yılı M.G. Budak (YÖK Tez No:?)  2 adet- Yüksek Lisans Tezi, 2000 yılı İ. Ergin (YÖK Tez No:93563); 2002 yılı M.G. Budak(YÖK Tez No:125946); 2012 yılı Y. Engin  (3 adet)
Yayınları
A.Science Citation Index(SCI) Core journals’da yer alan tam metinli makaleler

A1.YÜCEL, H., UYAR, E. ESEN, A.N., Measurements on the spectroscopic performance of CdZnTe coplanar grid detectors Applied Radiation and Isotopes, Vol. 70(8), pp. 1608-1615,  pp. (2012), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.04.027
A2. YÜCEL, H., KÖSE, E., ESEN, A.N., BOR, D., “Correction methodology for the spectral interfering g-rays overlapping to the analytical peaks used in the analysis of 232Th” , Applied Radiation and Isotopes, Vol.69, pp.890-896(2011), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2011.02.027
A3. BUDAK, M.G., KARADAG, M YÜCEL, H., “Determination of effective resonance energies for the (n,g) reactions of 152Sm and 165Ho by using dual monitors”, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research B, Vol.?, pp.?-? (2010), Paper. DOI: 10.1016/j.nimb.2010.06.037
A4. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “True coincidence-summing corrections for the coincident g-rays measured with coplanar grid CdZnTe detectors” Applied Radiation and Isotopes Vol.68, No.6, 1040-1048(2010), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2010.01.042
A5. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D. “Methods for spectral interference corrections for direct measurements of 234U and 230Th in materials by g-ray spectrometry”, Radiation Protection Dosimetry, Oxford Journals Vol.138, No.3, pp.264-277(2010), Paper. DOI: 10.1093/rpd/ncp239  
A6. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D.“A semi-empirical method for calculation of true coincidence corrections for the case of a close-in detection in g-ray spectrometry”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.283, No.2, 305-312(2010), Paper. DOI: 10.1007/s10967-009-0360-8
A7. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., KÖSE, E., BOR, D.  “Spectral interference corrections for the measurement of 238U in materials rich in thorium by a high resolution g-ray spectrometry”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.67, No.11, 2049-2056(2009), Paper. DOI: 10.1016/j.apradiso.2009.07.011
A8. YÜCEL, H., SOLMAZ, A.N., BOR, D. “Virtual photon interaction depths of CdZnTe detectors in the energy range of 50-662 keV”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.280, No.3, 569-575 (2009), Paper. DOI:10.1007/s10967-008-7441-y
A9. YÜCEL, H., DİKMEN, H. “Uranium enrichment measurements using the intensity ratios of self-fluorescence X-rays to 92* keV gamma ray in UXKa spectral region”, Talanta,78(2),410-417(2009), Paper. DOI: 10.1016/j.talanta.2008.11.030
A10. KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for the 174Yb(n,g)175Yb reaction by the cadmium ratio method reaction”, Nucl. Instrum. and Meth. Phys. Res. B, Vol.266, No:11, 2549-2555 (2008), Paper.
A11. BUDAK, M.G., YÜCEL, H., KARADAG, M., TAN, M. “Experimental determination of effective resonance energies for the (n,γ) reactions of  71Ga, 75As, 164Dy, 170Er by the cadmium ratio method”,  Annals of Nuclear Energy, Vol.35, No.8, 1433-1439(2008), Paper
A12. YÜCEL, H. “The applicability of MGA method for depleted and natural uranium isotopic analysis in the presence of actinides (232Th, 237Np, 233Pa and 241Am)”, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 65, No.11, 1269-1280 (2007), Paper.
A13. YÜCEL, H., BUDAK, M.G., KARADAG, M. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 170Er(n,g)171Er reaction using a 55Mn monitor”, Physical Review C,  Vol.76, Article No: 034610, 1-7 (2007), Paper.
A14. KARADAG, M., YÜCEL, H., BUDAK, M.G. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for (n,g) reactionin 152Sm”,  Annals of Nuclear Energy,  Vol.34, 188-193 (2007), Paper.
A15. TURHAN, Ş. YÜCEL, H., GÜNDÜZ, L., ŞAHİN, Ş., VURAL, M., PARMAKSIZ, A., DEMİRCİOGLU, B.Natural radioactivity measurement in pumice samples used raw materials in Turkey, Applied Radiation and Isotopes, Vol. 65, No.3, 350-354 (2007), Paper.
A16. TURHAN, Ş., ZARARSIZ, A. YÜCEL, H. “Sample geometry and efficiency determination of Bremmstrahlung radiation of 90Sr on gamma detection systems”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.269, No.1, 141-145 (2006), Paper.
A17.  KARADAG, M., YÜCEL, H. “Thermal neutron cross section and resonance integral for 164Dy(n,g)165Dy reaction”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Res. A, Vol. 550,626-636(2005), Paper.
A18. YÜCEL, H., KARADAG, M. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 165Ho(n,g)166gHo reaction by the activation method”, Annals of Nuclear Energy,  Vol.32, No.1, 1-11 (2005), Paper.
A19. YÜCEL, H., KARADAG, M. “Experimental determination of a shape factor in 1/E1+a epithermal-isotopicneutron source-spectrum by dual monitor method, Annals of Nuclear Energy, Vol.31, No.6, 681-695 (2004), Paper.
A20. TURHAN, Ş., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A. “Prompt gamma neutron activation analysis of boron in samples with a 241Am-Be neutron source”. J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.262, No.3, 661-664, (2004), Paper.
A21. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N.  GÖLGE, T., GÜRELLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCELH., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y. “Establishment of quality system for nuclear analytical laboratories”, J. Radioanal. Nucl. Chem. Vol.259, No.3, 391-394, (2004), Paper.
A22. KARADAG, M., YÜCEL, H. , TAN, M. ÖZMEN, A. “Measurement of thermal neutron cross sections and resonance integrals for 71Ga(n,g)72Ga and 75As(n,g)76As by using 241Am-Be isotopic neutron source”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Res. A, Vol.501, No.2/3, 524-535 (2003), Paper.
A23. YÜCEL, H., ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H. “Use of 1001 keV peak of 234mPa daughter of 238U in  measurement of uranium concentration by  HPGe  gamma-ray spectrometry”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Vol. 413, 74-82, (1998), Paper.
A24. ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H., DEMİRBAŞ, A., YÜCEL, H., ÇELENK, İ. “Automation of a Pneumatic System by Controlling a Microcomputer Equipped with a Custom Add on Board for Neutron Activation Analysis”, Applied Radiation and Isotopes,  Vol. 48 , No.3,  397-402  (1997), Paper.
A25. YÜCEL, H., ÇETİNER, M. A., DEMİREL, H., “Dependence of photon interaction depth on linear attenuation coefficient in high pure Germanium Detectors”, Applied Radiation and Isotopes, Vol.47, No.5/6, 535-541 (1996), Paper.
A26. YÜCEL, H., ÖZMEN A. “Sorption and Migration of 137Cs attached to Organic Materials of Tea in Silty Clay Soil”, Radiation Physics and Chemistry, Vol. 47, No.2, 117-123(1996), Paper.
A27. YÜCEL, H., ÖZMEN A. “Migration of 137Cs Extracted from Contaminated Tea in Sandy Clay Soil”, Journal of Nuclear Science and Technology, Vol. 32, No.6, 547-555(1995), Paper.
A28. KARADAG, M., YÜCEL, H. “Measurement of thermal neutron cross-section and resonance integral for 186W(n,g)187W reaction by the activation method using a single monitor”, Annals of Nuclear Energy, 2004, Vol.31, 1285-1297, (2004), Technical Note.
A29. YÜCEL, H., KARADENİZ, H., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., TURHAN, Ş. “Measurement of absolute intensity of 1001 keV gamma ray of 234mPa”, J. Radioanal. Nucl. Chem., Vol.258, No.2, 445-447(2003), Technical Note.
B. Uluslararası indekslere giren ve Türkçe yayınlanan tam metinli makale
B1. YÜCEL, H. SOLMAZ, A.N., KURT, A., İNAL, T.,  BOR, D. “Disk Kaynak Geometrisi İçin 30-670 keV Gama Işını Enerji Aralığında CdZnTe Dedektörünün Dedeksiyon Verimi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik  Mimarlık Dergisi (GUMMF), Cilt: 23 Sayı:3, 699-707 (2008) , Makale, Tam Metinli.
C. Uluslararası kongre/sempozyum tam metinli bildiri
C1. YÜCEL, H., ERGİN, İ., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., TAN, M.,  ÖZMEN, A. “A Gamma Spectrometric Method for Direct Measurement of Uranium Contents in Solid Samples”, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 Oct. 2000, İzmir, Turkey, Vol.2, pp.798-816. Printed Full Text.
C2. ÇETİNER, M.A., YÜCEL, H., TURHAN, Ş.,  ÖZMEN, A. ‘Estimation of the Production Costs of  67Ga, 201Tl, 123I and  111In Medically Important Radioisotopes by a Cyclotron Facility to be Installed at Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 October 2000, İzmir, Turkey, Vol.2, pp.882-892.Printed Full Text.
C3. YÜCEL, H., DEMİREL, H., KARADENİZ, H., ÇETİNER, B., PARMAKSIZ, A.., TURHAN, Ş., “Low level radioactivity measurements of  238U, 232Th, 40K and 137Cs in the environmental and industrial samples by high resolution gamma-ray spectrometry”, NATO Advanced Research Workshop on Environmental Protection Against Radioactive Pollution, 16-19 Sept. 2002, Almaty, Kazakhstan, Environmental protection against radioactive pollution, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences,    Vol.33, pp. 115-122 (2003). Printed Full Text.
C4. YÜCEL, H., DEMİREL, H., PARMAKSIZ, A., KARADENİZ, H., TÜRK ÇAKIR, İ., ÇETİNER, B., ZARARSIZ, A., KAPLAN, M., ÖZGÜR, S., KIŞLAL, H., HALİTLİGİL, M.B., TÜKENMEZ, İ. “Measurement of natural  radioactivity in phosphogypsum by high resolution gamma ray spectrometry, NATO Advanced Research Workshop on Radiation Safety Problems in the Caspian Region”, Kluwer Academic Publishers, NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences    Vol.41, pp. 197-204, (2004). Printed Full Text.
C5. YÜCEL, H., KARADAG, M., ÇETİNER, M.A., TAN, M., ÖZMEN, A. “Measurement of thermal neutron cross section and resonance integral for 139La(n,g)140La reaction by activation method using 241Am-Be neutron source”, Abstracts: p.136,II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan. Full Printed Text.
C6. DEMİREL, H., ÇETİNER, M.A., YÜCEL, H., YURTSEVEN, İ., DEMİRCİOĞLU, B., KARADENİZ, H., ÖZMEN, A. “Effect of photon interaction depth in the determination of absolute efficiency of HPGe detector for liquid volume source”, Abstracts: pp.107-108, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan, Proceedings of 2nd Eurasian Conf. on Nuclear Science and Its Application Vol. 1, pp.202-212. Full Printed Text.
C7. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER,M.A., DEMİREL, H, EFE, N., GÖLGE, T. GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y. “Analytical Quality Assurance/Quality Control of Nuclear Techniques within RER/2/004” International Conference on Isotopic and Nuclear Analytical Techniques for Health and Environment , IAEA-CN-103/115, 10-13 June 2003, Vienna, Austria. Printed full text.
C8. YÜCEL, H., YELTEPE, E., DİKMEN, H., VURAL, M.  “Uranium isotopic analysis of depleted uranium in presence of other radioactive materials by using nondestructive gamma-ray measurements in coaxial and planar Ge detectors”, p.101-112 in the Proceedings of   IV. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, 31 Oct. -3 Nov. 2006, Baku, Azerbaijan. Full Printed Text.
C9. SOLMAZ, A. N., BOR, D., YÜCEL, H.“Efficiency calibration of a well-type Ge detector for voluminous samples in cylindrical geometry”, NATO Science and Security Series B. Physics and Biophysics titled “New Techniques for the Detection of Nuclear and Radioactive Agents,193-205 (2009), Springer Science+Business Media B.V., ISBN 978-14020—9598-6,  NATO-ATC, 26-30 May, 2008 held in Muğla University, Muğla, Turkey. Full Printed Text.
D. Uluslararası kongre/sempozyum özet bildiri
D1. ARIKAN, P., ACAR, R., AYCIK, G., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H. EFE, N., GOLGE, T., R. KIRMAZ, TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A. “Quality Assurance and Quality Control of Nuclear Analytical Laboratories in Ankara Nuclear Research and Training Center in Turkey”, I. Eurasia Nuclear Science and Its Application, 23-27 Oct. 2000, İzmir, Turkey,  Abstract.
D2. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A, ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N., GÖLGE, T., GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A. “Establishment of advanced quality system for nuclear analytical laboratories”, 7. Intern. Conference in Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences, NAMLS-7, 16-21 June 2002, Antalya, Turkey. Abstract.
D3. ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., AYCIK, G.A., ÇETİNER, M.A., DEMİREL, H., EFE, N., GÖLGE, T. GURLLİER, R., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YÜCEL, H., ZARARSIZ, A., AGUŞ, Y., EKİNCİ, S. “Implementation of self-sustaining QA/QC system in Turkish Atomic Energy Authority accordance to internationally harmonized requirements”, Abstracts: pp.367-368, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan, Abstract.
D4. ÇETİNER, B., KARADENİZ, H., YÜCEL, H., ÖZGÜR, İ., ÇETİNER, M.A., ÖZMEN, A.. “Measurement of absolute gamma-ray emission probability of 1001 keV gamma ray of 234mPa”, in book of  Abstracts: p.135, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept.16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan.  Abstract.
D5. SOLMAZ, A.N., YÜCEL, H., KÖSE, E., BOR, D. “Comparison of the activity results measured in the well-type HPGe detector by using radionuclide specific and absolute efficiency calibrations” pp.77-78 in the Book of Abstracts, V. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 Oct. 2008, Ankara, Turkey. Abstract.
D6. YÜCEL, H., KÖSE, E., SOLMAZ, A.N., BOR, D., “Interference corrections for some spectral peaks used in gamma spectrometric analysis   of 238U and 226Ra in presence of thorium in samples”, p.79 in the Book of Abstract, V. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Applications, 14-17 Oct. 2008, Ankara, Turkey. Abstract.
D7. ÇETİNER, B., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A., DEMİREL, H., BOZKURT, A., TURHAN, Ş., ÖZMEN, A.. “Prompt gamma-ray neutron activation analysis (PGNAA) sytem by using a 740 GBq 241Am-Be neutron source ”, in book of  Abstracts: p.150-151, II. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Sept. 16-19, 2002, Almaty, Kazakhstan.  Abstract.
D8. PARMAKSIZ A., VURAL, M., ÇAKIR, İ.T., DEMİRCİOĞLU, B., DEMİREL, H., YÜCEL, H.  “Measurement of  226Ra, 232Th and 40K  radioactivity contents in by-product phosphogypsum from phosphate fertilizer industry using gamma ray spectrometric method”, Book of Abstracts: pp. 186-187, III. Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Oct. 5-8, 2004, Tashkent, Uzbekistan. Abstract.
E.Ulusal kongre/sempozyum tam metinli bildiri
E1. KARADAG, M., YÜCEL, H.,  TURHAN, Ş., ÇETİNER, M. A., ÖZMEN, A.: “Brakiterapi’de kullanılan Palladyum-103 radyoizotopunun 30 MeVp/15 MeVd  enerjili bir siklotronda üretilebilirliği”, 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi, TAEK, 25-26 Ekim 2001 Ankara, Türkiye, Tam Metinli.
E2. KARADENİZ, H., ÇETİNER, M. A., YÜCEL, H.,  ARIKAN, P., SULTANSOY, S. “Hızlandırıcı Güdümlü Sistemler/Enerji Yükselteci”, 1. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi sh.1-6, TAEK, 25-26 Ekim 2001 Ankara, Türkiye. Tam Metinli .
E3. BUDAK, M.G., KARADAG, M., YÜCEL, H.241Am-Be nötron alanında ışınlanan In2O3 için termal nötron öz soğurulmasının Cd-farkı yöntemiyle belirlenmesi.”, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 51, (15-17 Ekim 2003). Tam Metinli.
E4. YÜCEL, H., TURHAN, Ş., VURAL M., DEMİRBAŞ, A. “Bor analizi için 241Am-Be nötron kaynağının ani-gama nötron aktivasyon analiz (PGAA) sistemindeki iyileştirmeler”, I. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 28-29 Nisan 2005,  sh. 411-416, (2005). Tam Metinli.
F.Ulusal kongre/sempozyum özeti
F1. YÜCEL, H., BİRGÜL, Ö.”İnce Film Dedektör Yapımı ve 252Cf Fisyon Ürünleri İle Bazı Uygulamalar”, II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, (10-12 Ekim 1984). Özet.
F2. YÜCEL, H., TURHAN, Ş., ERCAN, A.” Proton Enerjisi 30-40 MeV olan Bir Hızlandırıcı İle EC, ß+ Aktif İzotopların Üretilebilirliği”, 13. Ulusal Fizik Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, (30 Eylül-2 Ekim 1992). Özet.
F3. YÜCEL, H. “137Cs Radyoizotopunun Topraktaki Adsorpsiyonu ve İlerleme Mekanizmasının İncelenmesi”, VI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa, (15-17 Eylül 1993). Özet .
F4. TURHAN, Ş., YÜCEL, H., DEMİRBAŞ, A., DEMİREL, H. “Ani gama  nötron aktivasyon analizi için n-tipi bir HPGe dedektörün 60-1500 keV aralığındaki mutlak verim kalibrasyonu. VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bildiri Özetleri Kitabı, sh. 52, (15-17 Ekim 2003). Özet.
F5. AYCIK, G.A., ARIKAN, P., ACAR, O., ACAR, R., ÇETİNER,M.A., DEMİREL, H, EFE, N., GÖLGE, T., KIRMAZ, R., TÜLÜMEN, Ş., YUCEL, H., GURLLİER, R. “QA and QC of Nuclear Analytical Techniques” I. Hellenic Turkish International Physics Conf., 10-15 Sept.2001, Bodrum, Turkey, Kos-Greece. Özet.