T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖREV TANIMI FORMU

 

 

 

Birim Adı : İdari İşler
Üst Yönetici/Yöneticileri : Enstitü Sekreteri/Müdür Yardımcıları/Müdür
Personel  : Hasan ÜNLÜ 

 

 GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Yürütülmesi gereken işleri, kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer mevzuat kapsamında zamanında, eksiksiz olarak yapar.
 • Yapılan işler/işlemler konusunda üst yöneticilere bilgi verir, yapılamayan işleri gerekçeleri ile birlikte açıklar.
 • Üst yöneticiler tarafından verilen kanuna uygun diğer işleri yerine getirir

 

 1. Enstitünün elden takip edilmesi gereken gelen-giden evrak işlerini yapmak
 2. Postalama ve dağıtım işlerini yapmak
 3. Maaş, ek ders vb. ödeme liste ve disketini bankaya götürmek
 4. Her türlü fotokopi çekimi ve spiralleme işlemlerini yapmak
 5. Doğalgaz kazanının yakılması ve takibi işlemlerini yürütmek
 6. Elektrik, su ve doğalgaz alımları işlerini yapmak
 7. Hizmet binasının çatı, pencere, altyapı ve çevre düzenleme işlemlerini yürütmek
 8. Enstitü Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.
 • Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur

 
BİLGİ KAYNAKLARI

 

 1. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 2. Ankara Üniversitesi Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi,
 3. Başkent Protokol Listesi,
 4. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği,
 5. Diğer ilgili mevzuatlar.