YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Kod

Dersin Adı Kredi AKTS

101505

Spektroskopik Yöntemler ve Retrospektif Dozimetreye Giriş  3  6

101506

Radyobiyoloji    3  6

101507

Medikal Görüntülemede Temel Matematik   3  6

101508

Medikal Görüntülemede Temel Tıp   3  6

101509

MATLAB ile Görüntü İşleme  3  6

101510

Anatomi    3  6

101511

Retrospektif Dozimetre    3  6

101512

Retrospektif Dozimetre Uygulamaları Laboratuvarı  2  4

101513

Nötron ve Reaktör  Fiziğine Giriş  3  6

101514

Nükleer Analiz Teknikleri   3  6

101516

Radyasyon Ölçüm Yöntemleri  4  8

101517

Radyasyon Ölçüm Yöntemleri Lab.   2  5

101521

Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri I  3  6

101522

Radyolojik Tarihlendirme Yöntemleri II  3  6

101523

Nötron Ölçüm ve Aktivasyon Laboratuvarı   2  4

101526

Sinyal İşleme Teknikleri   3  6

101527

Sayısal Hesaplama Teknikleri ve Uygulamaları  I   3  6

101528

Sayısal Hesaplama Teknikleri ve Uygulamaları II  3  6

101529

Nükleer Elektronik I    3  6

101530

Nükleer Elektronik II   3  6

101531

Radyokimya 1  3  6

101532

Radyokimyasal İşlemler Laboratuvarı  2  4

101533

Sağlık Bilimlerinde Radyoizotop Uygulamaları  3  6

101534

Sağlık Bilimlerinde Radyoizotop Uygulamaları-II  3  6

101535

İleri Gama Spektroskopisi Laboratuvarı   2  4

101536

İleri Nükleer Fizik  3  6

101537

Radyasyon Fiziği   4  8

101538

Radyasyondan Korunma  4  8

101539

Mühendislik Çizimi ve Uygulaması  3  6

101540

Manyetik Rezonans Görüntüleme – 1  3  6

101545

Görüntüleme Teknikleri-I  3  6

101546

Görüntüleme Teknikleri-II  3  6

101549

Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri I  2  4

101550

Uygulamalı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri-II  2  4

101559

İleri Radyasyon Terapisi  3  6

     

     

     

     

DOKTORA DERSLERİ

Kod

Dersin Adı Kredi AKTS

102501

Radyasyondan  Korunma   3  8

102510

İleri Radyasyon Dedeksiyon ve Ölçüm Laboratuvarı  2  4

102511

İleri Nötron ve Reaktör Fiziği  3  6

102512

Radyo-epidemiyolojide Dozimetre Sistemleri  3  6

102513

Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler – 1  3  6

102514

Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler- 2  3  6

102515

Medikal Görüntülemede İleri Teknikler  3  6

102516

Biyomedikal Ölçüm Teknikleri  3  6

102517

İleri Dozimetrik Teknikler  3  6

102518

Elekron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları  3  6

102519

Elekron Paramagnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Laboratuvarı   2  4

102525

Radyokimya 2  3  6